startpagina

trefwoorden


literatuur

Taal is een onvergetelijke substantie, zowel soepel
als eigenzinnig, zowel vuurwerk als graniet. Levend materiaal dat vermoord kan worden
en vervolgens al zijn moordenaars overleeft.


[Drs. P.]

lees ook:
Schrijven, voorschools, opschools, naschools? 

Gerommel aan goede zorg
voor de talige ontwikkeling van jonge kinderen

Visie, Verwondering en Verbeelding.

Met deze drie V's in gedachte kijk ik om mij heen en zie wat zich afspeelt.
De spelers zijn volwassenen en jonge kinderen in onderlinge afhankelijkheid van elkaar en het tragische onvermogen om goede zorg te geven en te ontvangen.
De gevolgen van het ontbreken van visie en verbeelding leiden tot mijn verwondering

Jonge kinderen moeten gelukkig kunnen opgroeien.
De sprinkhanen van het bankwezen hebben ons land virtueel kaalgevreten en de financiële crisis die daar het gevolg van is blijkt opgelost te moeten door onder meer te bezuinigen op zorg voor- en onderwijs aan jonge mensen. Daarbij zullen de sprinkhanen zelf de dans ontspringen en arrogant achterover leunen en hun bonussen opstrijken.
Kinderen en jong volwassenen hebben zelf weinig invloed op de manier en vorm waarin zorg en onderwijs aangeboden wordt.
Ze zitten achter een muur waar een overheid schuil gaat die uitsluitend krappe begrotingen en budgetten in de gaten houdt.

Kippenboerderijen
De kinderopvang mag nooit in handen vallen van ondernemingen zoals Catalpa / Estro die een paar honderd kinderdagverblijven opgekocht heeft om die als kippenboerderijen met of zonder vrije uitloop te beheren.
De zorg voor kinderen mag nooit overgelaten worden aan het domein van de vrije markt waar onzichtbare en ongrijpbare aandeelhouders van opeengestapelde instellingen voor kinderopvang met een kil winstoogmerk het monopolyspel van corporate finance spelen.
Waar ouders uit angst voor een onzekere toekomst van hun kinderen een star en technisch onderwijs verkiezen boven een spirituele, creatieve vorming.
Waar leerkrachten en begeleiders van die kindertjes vermoeid achter dode, opgelegde, methodieken wegduiken.
Daar kunnen onze kinderen niet gelukkig van worden.

Kleuters mogen niet op de toetsbank gelegd worden
Ze ontwikkelen zich zelf en bouwen daarmee zelfvertrouwen op. Dat natuurlijke proces wordt doorbroken door van rijkswege opgelegde normen op ze los te laten. Letters en cijfers zijn voor peuters en kleuters boeiend spelmateriaal, waard om door hen onderzocht te worden. In de zandbak zijn de kinderen in principe al met rekenen en taal bezig. Hun verbeeldingskracht wordt maximaal ontwikkeld.
Maar het gaat te ver om de kinderen nadrukkelijk met taal- en rekenmethoden bezig te houden.

Henk van FaassenEr is hier sprake van de opvattingen van de Japanse onderwijzer en filosoof Toshiro Kanamori die zegt:

Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig
Kinderen moeten goed eten en de waarde van voedsel kennen
Kinderen mogen er zijn met hun eigen unieke gevoelens
Kinderen mogen het lot van hun eigen leven bepalen
Kinderen moeten vrij gemaakt worden van de verwachtingen van hun ouders
Kinderen moeten kind mogen zijnHet lectoraat Early Childhood (dat heet in onze taal: 'de Eerste Kinderjaren!) van de Stenden Hogegschool is bezig te onderzoeken hoe de jonge hersentjes werken en hoe taalverwerving en de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling in de leerweg van de kinderen terecht moet komen.
Sieneke Goorhuis, emeritus hoogleraar spraak- en taalstoornissen en Ineke Oenema orthopedagoge pakken die klus aan.

naar boven

naar index