startpagina

trefwoorden


literatuur


twitteren en gewelddadig taalgebruik

Lotgevallen van een taal

Een drukkerij in de Bloemstraat in de Amsterdamse Jordaan was kennelijk tevreden over de woorden die er gedrukt en verspreid werden.
Als het bedrijfje afgebroken wordt verschijnt de taal van de graffiti, een discussie met spuitbussen.
Onze kamerleden klagen soms dat collega's inhoudsloze krachttermen gebruiken.
Vooral de geachte afgevaardigde G. Wilders gebruikt zijn mond als spuitbus in iedere spreekbeurt en roept 'schande' en 'schandalig' zonder verdere heldere onderbouwing.


Taalarme rijken of taalrijke armen
Het is misschien wel goed een actiegroep te stichten om ongelukkige kamerleden en een, over haar woorden struikelende Vorstin bij het voorlezen van een Troonrede, in een project op te vangen en te begeleiden.
Taalgevoel is veelvormig, en de beeldende kracht ervan is om er van te genieten.
Dat is op het politieke toneel niet altijd het geval.

Terugkijkend op de week van de laaggeletterdheid kan het geen kwaad om de afstand tussen taalarm en taalrijk eens te beschouwen.
Het lijkt mij hoog tijd, dat er een nieuw en bij voorkeur losbladig woordenboek voor de hedendaagse maatschappijleer wordt uitgegeven. Losbladig. omdat er elke maand wel weer nieuwe krachttermen worden toegevoegd.

Nu Majesteit zich ook gaat bedienen van Twitter om met haar volk te communiceren, hebben we een apart woordenlijstje nodig om te weten hoe we met de Koningin moeten twitteren.
Op zaterdag 25 september heeft ze de eerste 'tweet' de wereld in gestuurd, meldde de Rijksvoorlichtingsdienst. Je kunt lezen dat Beatrix zaterdagochtend in Doetinchem een kaars aansteekt voor de slachtoffers van geweldsdelicten.
De volgende kaars zal nodig zijn om de slachtoffers van gewelddadig taalgebruik te herdenken.
Woorden zijn niet altijd 'deftig', maar deftigheid is het einde van lenig taalgebruik.
De uitspraak is niet altijd volgens de regels van het ABN.
Spreekt iemand, die 'menee de veurzittir' zegt, beter dan een ander die zegt: 'meneir te faursitte' ?
Het is bekend, dat de uitspraak alom verschilt van hetgeen door deskundologen in de welsprekendheid wordt aanbevolen.
Maar dat is ook niet belangrijk.
Het gaat om de rijkdom van woorden die de verfijnde schakeringen in het gevoels- en gedachteleven tot uitdrukking te kunnen brengen.
Of het taalgebruik van Geert die subtiele nuances kent valt te bezien, net zo min als de inhoud van zijn woorden het niveau van de graffitispuiter overstijgt.
Maar dat is een andere discussie.

Henk van Faassen


naar boven

naar index