startpagina

trefwoorden


literatuur


gerelateerde
artikelen:


Vygotsky

ervaringsgericht
onderwijs


het nieuwe leren en kunsteducatie

kracht van
het nieuwe lerenOnderwijsconcept

Basisontwikkeling

Basisontwikkeling en ontwikkelingsgericht onderwijs
Dat is een visie op onderwijs waarin het gaat om de individuele ontwikkeling
van kinderen in een cultureel-maatschappelijke context.
Daarnaast gaat het om een zinvolle eenheid in het onderwijsproces. Basisontwikkeling is een didactische aanpak was eerst gericht op kleuters,
later ook op peuters en de midden- en bovenbouw.


De belangrijkste bedoeling van basisontwikkeling is een brede ontwikkeling waarin zaken als initiatieven nemen, creativiteit in denken en handelen, talige communicatie, verwerven van een plek in de sociale omgeving, materieel handelen voortzetten in verbaal en mentaal handelen, een belangrijke rol spelen.

Kennis en vaardigheden worden aangeleerd als onderdeel van die brede ontwikkeling en niet afzonderlijk.
De onderwijsinhouden worden ontleend aan de omgeving van de kinderen. In de eerste groepen van de basisschool is geen sprake van een methodische aanpak.
Voor het lees- en taalonderwijs aan de onderbouwgroepen heeft dat als consequentie dat de schoolse vaardigheden niet centraal staan, maar dat die worden ingebed in betekenisvolle activiteiten.

Het is niet de bedoeling dat kleuters in een leesschrijfhoek experimenteren met kant en klaar lettermateriaal.
Wel past de inrichting van bijvoorbeeld een winkeltje, waarin lezen en schrijven een vanzelfsprekende rol hebben, in het concept.
In groep 3 gaat het bij leren lezen wordt om de eigen taal van kinderen.
Uit hun eigen teksten worden woorden gekozen die geoefend worden en aan de hand van die woorden, worden letters ingeoefend.

De basiskenmerken zijn een brede ontwikkeling, een ontwikkeling van specifieke kennis en vaardigheden. Voor taal gaat het om te leren communiceren, en symbolen, tekens en betekenissen te leren herkennen. Daar omheen een specifieke kennis van- en vaardigheden met woorden en begrippen, met geschreven en gedrukte taal.

Natuurlijk is taal niet alleen aanwezig waar taal daadwerkelijk wordt genoemd. Denk aan de ontwikkeling van voorstellingsvermogen en creativiteit, onderzoeken, redeneren en probleemoplossen.


Ideeën die binnen basisontwikkeling zijn uitgewerkt, komen terug in de uitgangspunten van het Expertisecentrum Nederlands.

naar index