startpagina

trefwoorden


literatuur

bekijk foto's, werk


gerelateerde
artikelen:

Kinderen
ontwikkelen
zichzelf

Kinderen
en visuele poëzie

Taalaanpak

Misverstand in de 'Kansrijke Taalhoek'


Er is een groot verschil
Oplettende leerkrachten, die werken met: ' Kansrijke Taaldidactiek' zal het zijn opgevallen dat er in die didactiek en de beschrijving van de werkhoeken onder meer gesproken wordt over Taaldrukken.
Nadere beschouwing zal dan opleveren dat er een wezenlijk verschil is tussen wat in deze methode voorschreven wordt en wat de visie op Taalvorming is zoals die in de laatste veertig jaar door de deskundigen zijn beschreven en vastgelegd.
Een en ander is terug te vinden op deze website.


Vorm zonder inhoud
Ondanks het feit dat de handboeken: 'Taaldrukken, verder dan zeggen en schrijven' en 'Werken met taaldrukken, ervaringen en ideeën' als bronnen genoemd worden moet ik vaststellen dat de essentie ervan niet overgenomen is.
Erger zelfs, het tegenovergestelde wordt als werkwijze aangeboden.
Als essentie wordt gesteld dat Taaldrukken te maken heeft met de vormgeving van letters en illustraties, met experimenten met letters, geheimschrift en andere letterspelletjes. Dat is een onjuiste aanname die wijst op een levensgroot misverstand dat bestaat bij de samenstellers.


Leuke zinloze spelletjes
De voorbeelden van werkstukken van de hoekenmethode Kansrijke taal zijn volkomen inhoudsloze letterstempelspelletjes en vormgrapjes.
Kinderen worden uitgenodigd hun taal te verbergen in geheimtaal.
Ook de hoeken die gaan over het schrijven van gedichten en verhalen bevatten opdrachten die geen recht doen aan de Kansen van Kinderen bij hun taalontwikkeling.
Bij Kansrijke Taal zit alles netjes in een Kist. Dat wijst op de veronderstelling dat alle activiteiten vanzelf uit die kisten tevoorschijn springen.
Dat is een misverstand.

Kansrijke Kinderen
Er bestaat geen Kansrijke Taal. Er zijn Kansrijke Kinderen als ze gelegenheid krijgen hun eigen ervaringen te verwoorden, of Kansarme Kinderen als ze verhinderd worden op een eigen manier hun taal te ontwikkelen.
Taalontwikkeling heeft met iets anders, en zeker met iets meer, te maken dan het aanbieden van onbegrepen techniekjes uit een kist.

Henk van Faassen


Ik raad kritische leerkrachten aan het boek 'Iedereen kan leren schrijven' schrijfplezier en schrijfvaardigheid (2018) van Suzanne van Norden te bestuderen.


naar boven
index