ONDERWERPEN
[1] = verwijzing
[L]
= literatuur / lees verder

AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING
[1] 1961 Nieuwe mensheid met vijfdaagse werkweek
[2] 1962 Rijksbijdrageregeling / Landelijke Creativiteitscentra
[3] 1964 Cursussen voor volwassenen
[4] 1985 Cultuurbeleid van het Ministerie
[5] 1988 Amateuristische Literaire vorming


CULTUUR
[1] 1950 Cultuurspreiding en Vrije Expressie
[2] 1954 Pleiners en Dijkers
[3]
1956 To Hell with Culture
[4] 1963 Inspraak / Teach In
[5] 1964 Gezagondermijnende kunst
[6] 1964 Education Permanente (NSKV)
[7] 1965 Provo / Witte plannen
[8] 1965 Ludische Vorming
[9] 1966 Creativiteitsontwikkeling [L]
[10] 1966 Provo
[11] 1967 Musische Bildung Internationaal
[12] 1972 Tijdgeest in actie
[13] 1972 Oranje Vrijstaat
[14] 1979 Typografische cultuur
[15] 1986 Taal als voertuig van cultuur [L]
[16] 1987 Brug tussen culturen
[17] 1996 Kindercultuur [L] [L]

CREATIVITEIT
[1] 1962 Creativiteitscentra
[2] 1963 Boekmanstichting
[3] 1966 Vereniging Creativiteits Ontwikkeling
[4] 1974 Een modewoord
[5] 1980 Kunsteducatie in verval [L]
[6] 1986 Poging tot plaatsbepaling
[7] 1993 Creativiteit met woorden
[8] 1994 Creativiteit en geletterdheid

DANSEXPRESSIE
[1] 1945 Scapino Ballet
[2] 1961 Dansexpressie op de IVKO school
[3] 1964 Is dansen gezagondermijnend?
[4] 1983 IDV, spel, dans en mime
[5] 1989 Fusie dans- en beeldende expressie
[6] 1996 Cultuur en school
[7] 2000 IVKO, dansexpressie of playbacken

DEMOCRATISEREN
[1] 1972 Democratiseren op school
[2] 1974 Democratiseren van de drukpers
[3] 1965 Er valt veel te democratiseren
[4] 1975 Democratiseren van communicatie
[5] 1977 Noodzaak van Democratiseren [L]
[6] 1979 Democratiseren in Griekenland
[7] 2002 Kunst is niet langer heilig

DRAMATISCHE EXPRESSIE
[1] 1953 Improviseren en dramatiseren
[2] 1954 Vrije expressie in woord en gebaar
[3] 1956 Academie v Expressie Woord en Gebaar
[4] 1961 Letteren dienstbaar aan toneel
[5] 1962 Inst. Dramatische Vorming (IDV)
[6] 1962 Mens en expressie
[7] 1967 Mimecentrum
[8] 1976 Maatschappelijke bewustwording
[9] 1983 Wat ontbreekt bij IDV?
[10] 1985 Fusie van bloedgroepen
[11] 1986 Dramatische Expressie vak apart
[12] 1994 Dingen in de kring
[13] 1996 Cultuureducatie
[14] 2004 Onderdak voor dramadocenten
[15] 2006 Bij de dood van Wanda Reumer
[16] 2006 Spelen om te vertellen

DRUKPERS / GRAFIEK
[1] 1945 Hendrik Werkman
[2]
1950 Freinet en de drukpers [L]
[3]
1954 Drukpers op de Werkschuit
[4] 1955 Opkomst en ondergang drukpers [L]
[5] 1961 Drukwerk in de marge
[6] 1962 Drukpers op de IVKO-school
[7] 1964 Grafische animatie
[8] 1965 Jongeren drukken hun bundel
[9] 1975 Communicatiemiddel [L]
[10] 1976 Taaldrukwerkplaats
[11] 1982 Taaldrukmobiel
[12] 2005 Grafisch Werkcentrum

ELLEBOOG, kindercircus
[1]
1949 Van straatstenen naar zaagsel
[2] 1961 Elleboog naar de Jordaan
[3] 1999 65 jaar Elleboog

EXPRESSIE / VRIJE EXPRESSIE
[1] 1949 Kinderlijke Expressie
[2] 1950 Cultuurspreiding
[3] 1952 Vernieuwende werkvormen
[4] 1954 Expressie in Woord en Gebaar
[5] 1955 Muzische en literaire vorming
[6] 1956 Expressie Taal spel en beeld
[7] 1956 Tentoonstelling 'Het begin'
[8] 1961 Materiaal en verbeelding
[9] 1962 Begripsverwarring
[10] 1964 Eindexamens Expressievakken
[11] 1965 SpeelGoed, Stedelijk Museum
[12] 1999 Eerst een beeld en dan taal

FREINETPEDAGOGIE
[1] 1950 Freinetpedagogie in Nederland
[2] 1962 Handvest Moderne School
[3] 1974 Democratie op school [L]
[4] 1982 Internationaal congres
[5] 1992 Een eigen wijze van onderwijs
[6] 2001 De Freinetwerkplaats

FILM
[1] 1964 Grafische animatie
[2] 1967 Kan je nog je eigen huis bedenken

INSEA
[1] 1957 Education through Art
[2] 1981 INSEA Rotterdam, Taaldrukken
[3] 1988 INSEA Stockholm

Individueel Voortgezet & Kunstzinnig Onderwijs
[1] 1961 Oprichting IVKO
[2] 1962 Expressievakken
[3] 1962 Projektonderwijs
[4] 1979 Paradiso
[5] 2000 Het experiment van de jaren '70

KINDEREN UITEN ZICH
[1] 1931 Taal, school en mens
[2] 1945 Kindertekeningen zijn kunst
[3] 1949 Kunst en kind
[4] 1950 Tentoonstelling Stedelijk Museum
[5] 1951 Een spraakmakende tentoonstelling
[6] 1953 2e Tentoonstelling Stedelijk Museum
[7] 1961 Kinderen uiten zich IV
[8] 1965 Kunst & speelgoed, Stedelijk

KINDERKAMP ZONNESCHIJN
[1] 1953 Amsterdamse bleekneusjes
[2] 1957 Creatieve werktent

KUNST
[1] 1936 Overheid en kunst
[2] 1940 Volkse geest
[3] 1945 Kunst in Vrijheid / CoBrA
[4] 1949 Kunstonderwijs
[5] 1952 Kloof Kunst & Samenleving
[6] 1954 Galerie Werking
[7] 1956 Openbaar Kunstbezit
[8] 1962 I want to be an Artist
[9] 1962 Functie van Kunst in onze tijd [L]
[10] 1964 Rotaprenten Aat Veldhoen
[11] 1965 Kunst en speel toch goed
[12] 1972 Kunstcollectief Kukeleku

KUNSTZINNIGE VORMING
[1] 1949 Inspectie Kunstzinnige Vorming
[2] 1949 Schoolkunstcommissie
[2] 1949 Nutsschool Beeldende kunst
[3] 1953 Vorming of Educatie
[4] 1955 Pleidooi voor KV
[5] 1957 Vormingswerk
[6] 1958 Kunstzinnige Vorming in Israël
[7] 1961 Werkelijkheid en Wensen, OK&W
[8] 1961 Amateuristische Kunstbeoefening
[9] 1961 Kunstzinnig Onderwijs IVKO
[10] 1962 Plaats KV in opvoeding
[11] 1962 Expressievakken IVKO
[12] 1963 Boekmanstichting / NSKV
[13] 1964 Amateuristische Kunstbeoefening
[14] 1965 Ludische Vorming
[15] 1966 Vereniging voor Kunstzinnige Vorming
[16] 1966 Creatief Didactische Bijscholing
[17] 1967 Kunstzinnige Vorming in het basisonderwijs
[18] 1972 Congres over KV
[19] 1972 KV en buurtacties
[20] 1973 Anti Kapitalistisch onderwijs
[21] 1973 Project Kreaktief
[22] 1973 Contraprestatie Kunstenaars
[27] 1985 Cultuurbeleid min. WVC
[28] 1990 Kunst of Kunde?
[29] 1993 Ned. Inst. Kunsteducatie [L]
[30] 2005 Kunstraad en Kunsteducatie


LITERAIRE VORMING
[1] 1955 Begrippenstrijd
[2] 1961 Literaire Vorming moet wachten
[3] 1962 Vereniging Onderwijs Nederlands VON
[4] 1965 Taal en voorstellingsvermogen
[5] 1966 Poëzie in Carré
[6] 1966 Kreatief taalgebruik
[7] 1967 Strijd voor het Woord
[8] 1967 Jan Cremer; Prozaprijs
[9] 1987 Taal en nog wat
[10] 1972 Kinderpoëzie [L]
[11] 1974 Buurtbibliotheek
[12] 1974 Literaire clubs
[13] 1974 Inhoud boven Vorm [L]
[14] 1980 Schrijversacademie in Vlaanderen
[15] 1981 Taalonderwijs anders bekeken
[16] 1985 Schrijversvakschool 't Colofon
[17] 1986 Volwassenen Educatie [L]
[18] 1988 Nota Letterenbeleid
[19] 1989 Dichters als drenzende kinderen
[20] 1990 Literaire Vorming Kunst of Kunde?
[21] 1992 Letteren in het onderwijs [L]
[22] 1992 Rederijkers
[23] 1992 Nationale Schrijversdag
[24] 1993 Conferentie Literaire Vorming
[25] 1995 De gefragmenteerde docent schrijven
[26] 1996 Kinderen tussen Letteren [L]
[28] 2002 Visuele Poëzie
[29] 2003 Het vak Literaire Vorming bestaat niet meer
[30] 2005 Hier is taal nog niet geweest
[31] 2005 Het geheim van de dichter [L]

BRONNEN o.a.:
Vera Asselbergs-Neessen,
Kind, kunst en opvoeding
,
de Nederlandse beweging voor beeldende expressie,
uitg. Acco, 1989

Peter en Helma Toxopeus
,
Hoe een leek tot spel kwam
,
een geschiedenis van de dramatische vorming,
uitg. Acco 1990

Carry v. Lakerveld,
de Werkschuit
,
een geschiedenis van de kunstzinnige vorming,
uitg. Walburg instituut. 1995

Henk van Faassen,
De jonge geschiedenis van Literaire vorming
,
1931-1995
uitg. HKU / TDWP, 1996

Jozef Vos,
Democratisering van de schoonheid,
Twee eeuwen scholing in de kunsten,
uitg. SUN 1999


naar boven

 


ONDERWERPEN

[1] = verwijzing
[L] = literatuur / lees verder

MUZIKALE VORMING
[1] 1940 Volksmuziekschool
[2] 1949 Schoolkunstcommissie
[3] 1956 Rock around the Clock
[4] 1964 Filmmuziek van Louis Andriessen
[5] 1964 Communicatie en muziek

NEW EDUCATION FELLOWSHIP
[1] 1931 Van Reformpedagogiek naar Vernieuwing van Onderwijs en Opvoeding
[2] 1938 Nederlandse afdeling van the New Education Fellowship
[3] 1945 Kunst in vrijheid
[4] 1955 NEF in Centraal Museum Utrecht
[5] 1957 Education through Art
[6] 1996 Forum on Children's Culture Kopenhage

ONDERWIJS EN OPVOEDING
[1] 1931 Kees Boeke, voorman in onderwijs
[2] 1936 Internationale aanpak
[3] 1950 Moderne didactiek / leerplan
[4] 1051 Nota Onderwijsvoorziening
[5] 1952 Werkschuit vernieuwt onderwijs
[6] 1953 WIKOR / Kunst en Opvoeding [L]
[7] 1957 Education through Art
[8] 1957 Goed Speelgoed
[9] 1961 Individ. Voortgez.& Kunstzinnig Onderwijs
[10]
1963 Mammoetwet
[12] 1964 Eindexamens Expressievakken
[13] 1965 Dichtkunst in een verdwenen schooltje
[14] 1967 Drukpers op school
[15]
1972 Projectonderwijs
[16] 1974 Createams voor het LBO
[17] 1973 Kritische leraren en het Rode Boekje
[18] 1973 Nationale Onderwijs Tentoonstelling
[19] 1974 Kritische leraren / Marxisme
[20] 1975 Schooladviesdienst en de taallessen
[21] 1977 Taalboekje afschaffen? [L]
[22] 1978 Onderwijs voor arbeiderskinderen
[23] 1979 Kohstamminstituut
[24] 1980 Taalexpressie op het rooster
[25] 1981 Taalonderwijs anders bekeken [L]
[26] 1982 Taaldrukwerkplaats en het onderwijs
[27] 1987 Ieder kind is een kinderboekenschrijver
[28] 1983 Adviezen van schoolbegeleiders en SLO
[29] 1984 Wet op het Basisonderwijs
[30] 1990 KV in Basisonderwijs
[31] 1991 Natuuronderwijs [L]
[32] 1992 Freinetonderwijs [L]
[33] 1993 Taalmethodes zijn dood onderwijs [L]
[34] 1994 Ontwikkelingsgericht Onderwijs [L]
[35] 1994 Ervaringsgericht Onderwijs [L]
[36] 1996 Kinderen tussen letteren
[37] 1996 Cultuur en School [L]
[38] 1997 Voice Dialogue in het onderwijs
[39] 1998 Ontluikende geletterdheid
[41] 2000 Behoefte aan vernieuwing
[42] 2001 Taalvorming in een museum [L]
[43] 2001 Taalvorming in Mali
[44] 2001 Speciaal Onderwijs
[45] 2004 Taal leren op eigen kracht [L]
[46] 2004 Taalunie Onderwijsprijs
[47] 2004 Vakblad 'Moer' verdwijnt
[48] 2004 De toetsgeneratie


PEDAGOGIE
[1] 1931 Reform Pedagogie in Nederland
[2] 1950 Freinet Pedagogie
[3] 1951 Pedagogische studiën
[4] 1956 Intuïtieve Pedagogie

POËZIE
[1] Beoordeling van de poëzie van kinderen
[2] De Elfjes fladderen rond
[3] Gedichten schrijven in de klas
[4] Het geheim van de dichter
[5] 2002 Visuele Poëzie [L]

REGGIO EMILIA WERKWIJZE
[1] 1945 Kindercentra in Italië [L]
[2] 1998 De kinderen van de Werkschuit [L]

TAALDRUKKEN
[1] 1954 Eerste activiteiten met
[2] 1955 Taaldrukken op school
[3] 1961 IVKO Grafisch Genootschap
[4] 1962 Taalvisualisatie oorsprong Taaldrukken
[7] 1964 Eerste taalgedrukte boekje van studenten
[8] 1974 Buurtbibliotheek
[9] 1975 Initiatief voor een Taaldrukwerkplaats
[10] 1976 Taaldrukken bestaat
[11] 1977 Vakdidactici en Taaldrukken
[12] 1978 RITP en Taaldrukken
[13] 1978 Taaldrukken en demonstraties
[14] 1079 Beroepsopvatting
[15] 1979 Taaldrukken in Griekenland
[16] 1980 Bijscholing Taaldrukken
[17] 1981 Internationale aandacht
[18] 1982 Vaste plek voor Taaldrukken
[19] 1983 Schoolbegeleidingsdienst
[20] 1983 Leerplanontwikkeling
[21] 1984 Basiseducatie
[22] 1984 Menselijk taalgebruik
[23] 1968 Tien jaar Taaldrukken
[24] 1986 Poging tot plaatsbepaling
[25] 1986 Open School
[26] 1986 Jong Volwassenen
[27] 1986 Handboek Taaldrukken
[28] 1987 Taaldrukken op 5 mei
[29] 1988 Nota Letterenbeleid WVC
[30] 1988 Alfabetisering
[31] 1989 Cursusmodel
[32] 1991 Aspecten van taal
[33] 1993 Tweede handboek Taaldrukken
[34] 1994 Taal & Beeld
[35] 1994 Ontwikkelingsgericht onderwijs [L]
[36] 1994 Ervaringsgericht onderwijs [L]
[37] 1995 Taaldrukken en literaire vorming
[38] 1998 Studie over Taaldrukken
[39] 1999 Oprichting stichting Taaldrukken
[40] 2001 Taaldrukken in Mali
[41] 2002 Is taaldrukken overdraagbaar? [L]
[42] 2005 Taaldrukken verdwijnt, ambacht blijft
[43] 2006 Alles over Taaldrukken in het Stadsarchief

TAALEXPRESSIE
[1] 1956 Taalexpressie een vorm van communicatie
[2] 1962 Oorsprong Taalexpressie [L]
[3] 1962 Creatief met taal
[4] 1964 Eigen woorden gebruiken
[5] 1964 Teksten en cratief bewegen
[6] 1965 Eerste taalgedrukte bundel
[7] 1965 Dichtkunst op een schooltje
[8] 1950 Taalexpressie en Freinet
[9] 1970 In het werk oefening
[10] 1980 Taalexpressie op het rooster BAO
[11] 1983 Taalexpressie en dramatische vorming [L]
[12] 1986 Taalexpressie en de wet BAO
[13] 1988 Nota Letterenbeleid min. WVC

TAALACHTERSTAND
[1] Wat is taalachterstand?
[2] Nieuwe kansen
[3] Meer dan een woord

[4] Lezen met je eigen woordenschat
[5] Analfabeten krijgen een naam
[6] Moeten kinderen taalbroodjes afbakken?
[7] 2000 woorden op een placemat
[8] Taalvorming en sociale vernieuwing


TAALVORMING
[1] 1955 Het begrip Taalvorming [L]
[2] 1967 Taalvorming en nog wat
[3] 1972 Kinderpoëzie en Taalvorming [L]
[4] 1974 Schrijversscholen
[5] 1974 Freinetpedagogie
[6] 1979 Inhoud boven vorm [L]
[7] 1981 Ecole Moderne
[8] 1983 Vakgroep Taalvorming
[9] 1986 Adviescommissie Taalvorming
[10] 1988 Taal- en Literaire vorming [L]
[11] 1991 Taalvorming en natuuronderwijs
[12] 1992 Taalvorming, Kunst en Onderwijs [L]
[13] 1994 Drama in kringgesprekken
[14] 1995 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht [L]
[15] 1998 Whole Language [L]
[16] 1999 Stichting Taalvorming
[17] 2000 Naar betere resultaten [L]
[18] 2001 Museumlessen [L]
[19] 2001 Taalvorming in Mali
[20] 2002 Taalvorming en Visuele Poëzie [L]
[21] 2004 Taalvorming op eigen kracht [L]
[22] 2006 Witte spelling [L]
[23] 2005 Taalvorming is geen taalmethode [L]
[24] 2006 Taalvorming en verstandelijke beperking
[25] 2006 Leren lezen en schrijven
[26] 2010 Alles over Taalvorming in het Stadsarchief

TEKENONDERWIJS
[1] 1880 Ned. Vereeniging Tekenonderwijs
[2] 1931 Jugend Kunstklasse
[3] 1936 Ver. Aesthetisch Element in VO
[4] 1940 Tekenles in de oorlog
[5] 1945 Marshall-hulp
[6] 1950 Cultuurspreiding
[7] 1951 Vuilnishoop van tekenvoorbeelden
[8] 1952 Museumlessen / V.Ae.V.O
[9] 1952 Vernieuwing van Tekenonderwijs
[10] 1953 Kinderzomerkamp
[11] 1953 2e tentoonstelling in Stedelijk Museum
[12] 1954 De mens en zijn arbeid
[13] 1958 Tekenonderwijs in Israël
[14] 1962 IVKO-school
[15] 1963 Corpsstudenten
[16] 1965 Tekenen op offsetplaten
[17] 1973 VanGoghmuseum
[18] 2001 Museumlessen [L]

WERKCENTRUM voor Leketoneel en Creatief Spel
[1] 1951 Tegenhanger van de Werkschuit
[2] 1962 Samenwerking met Instituut Dramatische Vorming IDV

WERKGEMEENSCHAP
Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs
[1] 1936 Oprichting van de Nederlandse afd. New Education Fellowship
[2] 1949 Gebrek aan emotionele ontwikkeling

WERKSCHUIT
[1] 1931 Voorgeschiedenis
[2] 1950 Oprichting
[3] 1950 Koude Culturele Ooorlog
[4] 1952 Laboratorium
[5] 1952 Communistische invloeden?
[6] 1954 Werkschuit versus Schildersschuur
[7] 1954 Proefschool Utrecht
[8] 1954 Mens en Arbeid / Arbeiderspers
[9] 1955 Vijf jaar Werkschuit
[10] 1958 Meer Werkschuiten
[11] 1958 Bewijs van vaardigheid
[12] 1961 Bestuurscirisis
[13] 1961 Tijdschrift 'Schuitpraat'
[14] 1962 Opgroeiende jeugd
[15] 1962 Koerswijziging / Fusie
[16] 1962 Werk aan de basis / Leerkrachtentraining
[17] 1962 Jongeren
[18] 1962 Tentoonstelling opgroeiende jeugd
[19] 1963 Festival Werkende Jeugd
[20] 1964 Amateuristische kunstbeoefening
[21] 1965 Speelgoed in Stedelijk Museum
[22] 1967 Een nieuw schip
[23] 1972 Centrum voor Creativiteit
[24] 1973 Project Kreaktief
[25] 1975 Werkschuit in de Melkweg
[26] 1980 De schuitleidster overleden
[27] 1985 Fusie
[28] 1990 Basisonderwijs
[29] 2002 Werkschuit en het volk
[30] 2003 Nieuw gebouw nieuwe naam
[31] 2004 Cursussen MK 24
[32] 2005 Einde Werkschuit en Kunstweb
[33] 2006 Alles over de Werkschuit is in het Stadsarchief

WERKPLAATS KINDERGEMEENSCHAP
[1] 1936 Nieuwe vorm van onderwijs

WHOLE LANGUAGE
[1] Volle taal, is taal waar alles nog in zit [L]


naar boven


REGISTER
van personen
[1] = verwijzing
[L] = relevante tekst

Aarnoutse, Cor, taalonderzoek[1] [2] [L]
Abdollah, Kader, schrijver [1]
Adelmund, Karin,
min.v. onderwijs [1]
Ancona, Hedy d', min. CRM [1]
Andriessen, Louis, componist [1]
Appel, Karel , schilder [1] [2] [3]
Appel, René, neerlandicus [L]
Artaud, Antonin, toneelschrijver [L]
Asselbergs, Vera, sociologe [1]

Baalen, Kees v , wiskundedocent [1] [L]
Baars, Marijke,
taaldocent [1]
Balm, Marie-José, publiciste [1] [2]
Ballings, Pierre, hfd kunstzaken WVC [1]
[2]
Barthes, Roland, schrijver [L]
Battem, Annet v , schrijfster [1]
Beatrix, HKH, prinses [1] [2] [3]
Belliot, Hannah, wethouder [1] [2] [3]
Bertheux Wil,
binnenhuisarchitect [1]
Berlage, H.P,
architect [1]
Biegel, Paul,
kinderboekenschrijver [1]

Bladergroen, Wilhelmina, orthopedagoge[1]

Blaaderen, Ina v.,
kunstenares [1] [2] [3]
Blokker, Bas, journalist [1]
Blokker, Jan, journalist [1]
Boeke, Kees, pedagoog [1] [2]
Boekman, Emanuel, weth.Onderwijs en Kunstz.[1] [2] [3]
Bolkestein, Dr. G,
minister in ballingschap [1] [2] [3]
Bommel, Frans v, activist [1]
Bos, Ben, journalist [1]
Bot, Th.H, minister OK&W [1]
Braat, LPJ,beeldhouwer, redacteur [1]
Brain, Stephen, onderwijsonderzoek [1]
Brenner, Frédéric, fotograaf [1]
Breur, Aat, tekenares [1] [2]
Brinkman, Eelco, minister CRM [1] [2]
Bronk, Jan, pantomimespeler [1]
Bronkhorst, John, Freinetonderwijs [1]
Bruner, taalonderzoeker [1]
[L]
Bulgar Time, kunstenaar [1]
Bus, prof.dr. Adriana, taalonderzoek [L]
Bijster, Ole, directeur VCO [1]

Cairns, taalonderzoeker [1]
[L]
Calcar, Co v, onderzoeker onderwijs [1] [2] [3]
Cals, Jo, Minister v. onderwijs [1] [2]
Campert, Remco,
dichter [1]
Canivez, Adriënne
, dramadocent [1]
Carmiggelt, Simon, journalist [1]
Cézanne, Paul , schilder [1]
Chambers, Aidan, schrijver [1]
Chomsky, theoreticus [1]
[L]
Christophe, Nirav, docent HKU [1] [2] [L]
Cizek, Franz, reformpedagoog [1]
Cremer, Jan, schrijver [1]
Constandse, Dana, neerlandica [1]
Corneille, kunstschilder [1]

Daanen, Jannie,
bibliotheekmedew. [1]
Damhuis, Resi,
taaldocent [L]
Deen, prof. Nathan,
hoogleraar leerlingbegel.[1]
Dellensen, Peter,
docent taalvorming [1] [2] [3] [L]
Dis, van, tweede kamerlid [1]
Doeleman, Els,
docente taalvorming [1] [L]
Doorn, Johnny v,
alias de Selfkicker, dichter [1]
Dooyes, Dick,
directeur Rietveldacademie [1]
Dorp, Peter v.
schoolbegeleider [1]
Duren, Han van,
directeur IDV [1] [2]
Duyn, Roel van,
kabouterpartij [1] [2]
Dijk, Fie v.
volwassenen educatie [1] [2] [3] [L]
Dijkstra, Paul,
neerlandicus [1]

Egas, C,
staatssecretaris CRM [1]
Eisner, Elliot,
professor Art and Education [1]
Eijkelenboom, Gerard,
inspectie onderwijs [1]
Eijkman, Karel,
schrijver [L]
Elburg, Jan,
dichter [1] [2]
Ensor, Beatrice,
oprichtster NEF [1]
Es, Frans v,
taaldrukker [1]
Essen, Han v,
directeur Werkschuit [1]
Etty, Walter,
bestuurder Kunstweb [1]
Everts, Hans
dramadocent [1]
Eyck, Aldo v,
architect [1]

Faassen, Frederice v.
docente taalvorming
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Faassen, Henk v.
taaldrukker
[1]
[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Fabrie, Door,
schuitleidster [1]
Faundez, Antoine,
volwasseneneducatie Chili [1]
Fortuin, Lambert,
taaldrukker [1]
Frazer, Hans,
schoolbegeleider [1]
Freinet, Celestin
pedagoog [1] [2] [L] [L]
Freire Paulo,
volwasseneneducatie Chili [1] [2]
Fuchs, Rudy,
museumdirecteur [1]

Gehrels, Willem, Volksmuziekschool [1] [2]
Gein, Dr. Jannemieke,
onderzoek taalonderwijs [L]
Gelder, L v,
pedagoog [1]
Génestet, PA de,
dichter [1]
Gerwen, Thony v,
taaldrukker [1]
Gibran Khalil Gibran,
dichter [1]
Glück, Karl,
Victor IV, kunstenaar [1]
Godfried, Rob,
directeur VREK [1]
Goeman Borgesius,
wet lager onderwijs [1]
Gomez, Paula,
auteur [1]
Goodman, Kenneth,
taalonderzoek [1] [L]
Gool, van,
amateurkunstschilder [1]
Gordon, Robert SC,
filosoof [L]
Groen, Per,
auteur [1]
Groenhuijzen, Charles,
journalist [1]
Groot, Pauline de,
danseres [1]
Grootheest, Tijmen v,.
dir. Rietveldacademie [1]
Grootveld, Robert Jasper,
Provo [1] [2]
Gunning, J.H.
pedagoog [1]
György Konrád,
schrijver [L]

Haakmat, André, i
nspecteur onderwijs [1]
Hall, G v.
burgemeester [1] [2]
Hamers, Hans,
taaldrukker [1]
Hansma, Henk,
taaldidactiek [L]
Harten, Jaap,
dichter [1]
Heesen, Berrie,
filosoof [1]
Hellinga, Gerben,
auteur [1]
Hentig, Dr Hartmund von,
pedagoog [1]
Hest, Jos v.,
docent literaire vorming
[1]
[2] [3] [4] [5] [6]

Herzberg, Judith,
schrijfster [1] [2]
Heusden, Stevijn v.
Stedelijk Museum [1]
Hirschhorn, Thomas,
kunstenaar [1]
Hoefnagels, L ,
doc. handenarbeid [1]
Hoffner, Dan,
kunstenaar Israël [1]
Hofland, Henk,
journalist [1]
Hofmans, Greet,
gebedsgenezeres [1]
Hoogedoorn, Roos,
docent taalvorming [1]
Houdijk, Cootje,
bibliothecaresse [1]
Houwer, Rob,
filmer [1] [2]
Hoven, Peter vd,
auteur [1] [2]

Huizinga,
historicus [1]

l'l Istelle, Pierik,
dans [1]
Jager, Modesta,
bibliothecaresse [1] [2]
Jansen, Marike,
docent literaire vorming [L]
Jonge, Ineke de,
volw. educatie [1]
Jong, Frans de,
typograaf [1]
Joosten, Tineke,
leerkracht [1]

Kammen, Dorothee v.
dramadocente [1]
Kamp, Max vd,
onderwijs onderzoek [1] [2]
Kassies, Jan,
cultuurfilosoof [1] [2] [3]
Kemenade, Jos van,
minister v onderwijs [1]
Keuken, Joan vd,
filmer [1]
Keuzenkamp, Dr WA
inspect. kunstonderwijs [1]
Key,Ellen,
cultuurcritica [1]
Kley, Theo,
kunstenaar [1]
Knaapen, Trijntje,
docent taalvorming [1]
Kiers, Roelof,
filmmaker [1]
Klaasse, Piet,
tekenaar [1] [2] [3] [4] [5]
Klompé, Marga,
Min. Maatschappelijk werk [1] [2] [3]
Kloos,
voorzitter NVV [1]
Kloos, Willem,
dichter [1]
Koch, Kenneth,
poet [1] [2]
Koefoed, Geert,
dichter [1] [2] [3] [L]
Kohnstamm, dr. PH.
pedagoog [1] [2]
Komrij, Gerrit,
columnist [1] [2]
Koning, Esther de,
dramadocent [1]
Koperdraad, Jan,
medewerker Werkschuit [1]
Kopland, Rutger,
dichter [1] [L]
Krol, Tineke,
doc. volwassenen educatie [1] [2]
Kwant, prof.dr. RC,
filosoof [1] [2]
Krijnen, Paul,
stafmedewerker NSKV [1]

Laevers, prof.dr.Ferre,
ervaringsgericht onderw [1] [L]
Lammers, Han,
wethouder [1]
Lange, Paul,
medewerker Werkschuit [1] [2]
Langevin, Vige,
pedagoog [1]
Laurentien, HKH
Prinses [1] [L]
Last, Jef,
schrijver [1]
Last-ter Hage, Ied,
cirkus Elleboog [1] [2] [3]
Lataster, Ger,
kunstschilder [1]
Leeflang, Ed,
dichter [1]
Lentz, Leo,
leerplanontwikkeling [1] [2]
Leupen, Cok,
medewerkster Werkschuit [1]
Lindeman, Marius,
docent handschrift PABO [1]
Linders, Joke,
deskundige jeugdboeken [1]
Ligthart, Jan,
pedagoog [1]
Lionni Leo,
schrijver [1] [2] [3]
Lobel, Arnold,
schrijver [1]
Lombard, Jean,
pedagoog [1]
Löwenfeld, Victor,
pedagoog [1]

Malaguzzi, Loris,
pedagoog [1] [2] [3] [L]
Manguel, Alberto,
schrijver [L]
Martinez, Sarturino,
sigarenmaker en dichter [L]
Mazure, Alfred,
tekenaar [1]
Mbarki, Nisrine,
docente taalvorming [L]
Meeuwis, Margot,
Reggio Emilia [1]
Meilink, Ab,
handenarbeidleraar [1] [2] [3]
Meulenbelt, J,
wethouder culturele zaken [1] [2] [3]
Meijer, Emil,
museumdirecteur [1] [2]
Monsma, Dirk,
interim manager [1] [2]
Montessori, Maria,
pedagoge [1]
Mutsaers, Charlotte,
schrijfster [L]
Muusses, Jan,
uitgever [1] [2] [3]
Muyzenberg, Brecht vd,
schuitleidster [1] [2] [3] [4] [5]

Nooteboom, Cees,
schrijver [1]
Norden, Suzanne v.
taalvorming [1] [2] [3] [4] [L]
Nortier, Jacomine,
straattaal [L]
Nuis, Aad,
minister [1]

Oers, Bert v.,
onderwijspedagogiek [1] [L]
Oldersma, Andries,
inspect. onderwijs [1] [2] [3] [4]
Oosten, Jan v.,
medewerker Werkschuit [1] [2]
Oosterhuis, Huub,
dichter [1]
Opland,
cartoonist [1]
Oskamp, Anton,
taaldocent [1]

Padgett, Ron,
poet [L]
Parreren, v,
ontwikkelend onderwijs [1]
Petersen, Ad,
conservator [1]
Piaget,
psycholoog [1] [L]
Pieters, Ad,
medewerker Werkschut [1]
Pistoor, Jolande,
student [1]
Plomp, Hans,
dichter [1]
Polak, prof.
hoogleraar [1]
Pons, Mr JCF,
bestuur Werkschuit [1]
Popen, prof.
Language, Culture [L]
Popta, Vera v.
taalvorming [1] [2] [3]
Portegies Swart, Fred,
schrijver [1] [2]
Post, Pancratius,
pedagoog [1] [2] [3]
Postman, Neil,
auteur [1]
Praag, J v.
kunstenaar [1]

Read, Herbert,
cultuurscepticus [1] [2] [3] [4] [5]
Reehorst, Marie,
taaldrukker [1]
Renders, J,
onderzoeker [1]
Reumer, Wanda,
dir. Woord & Gebaar [1] [2]
Reve, GK v h,
schrijver [1]
Reijn, Rob van,
pantomimespeler [1]
Roos, A de,
wethouder [1]
Rooskens, Anton,
kunstschilder [1]
Roozemond, Nora,
inspectie KV/AK [1] [2]
Rothe, Richard,
Weense tekenleraar [1]
Rutten, F.J.Th.
minister [1]

Sadofsky, Mike,
Sudbury Valley school [L]
Sagel, Ko,
medew. Werkschuit [1] [2]
Sandberg, Jhr WJHB,
Stedelijk Museum [1] [2] [3] [4]
Schaake-Verkozen, Celine,
kinderkampleidster [1] [2]
Scharff, Frans,
dir. SKVA [1] [2] [3] [4]
Schierbeek, Bert,
dichter [1] [L]
Schimmelpennink, Luud,
witte fietsenplan [1]
Schmidt, Annie MG,
kinderboeken [1]
Schoonhove, w Jansen,
Freinet [1]
Schuyt, prof K,
hoogleraar sociologie [L]
Schraa,CW,
onderwijzer [1]
Schmith,AW,
pedagoog [1]
Sierhuis, Jan,
kunstschilder [1]
Snoek, Hans,
Scapino en IVKO [1] [2] [3] [L]
Sonsbeek, Mr.EH v.,
referendaris [1]
Spitteler, Johan,
schoolhoofd [1] [2]
Sterreburg, Pascale,
onderzoekster [1]
Straaten, Peter v.
cartoonist [1]
Stuiveling, prof.dr. G,
letterkundige [1]

Tans, Jeroen, Freinetonderwijs [1] [2]
Taminiau, Marijke,
ministerie CRM [1] [2]
Teunissen v Manen-Zanen, Annet,
muziekdoc.[1]
Tuynman, Hans
, kraker[1]
Thye, Jan ten,
onderwijswetenschap [1]
Thijn, Ed v,
burgemeester [1]
Thijssen, Theo,
onderwijzer [1] [L]
Toxopeus, Peter,
neerlandicus [1] [2]

Vegter Jetty,
onderzoek onderwijs [1] lL]
Velde,J vd,
insp. onderwijs [1]
Veldhoen, Aat,
graficus [1]
Veen,Chris v.
minister v. onderwijs [1]
Veer, Marlies vd.
docent BeVo [1]
Velde, I vd,
inspecteur lager onderwijs [1]
Velthuis B,
schoolhoofd [1]
Verhoeven, Ludo,
taalontwikkelaar [1] [2] [3] [L]
Versluis Frans
Freinet [1]
Verwayen, Titia,
taaldrukster [1]
Vesseur, Theo,
taalvormer, pedagoog
[1]
[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [L]

Victor IV, Bulger Time,
kunstenaar [1]
Vinkenoog, Simon,
dichter [1] [2] [3] [4]
Visch, Lucie,
docent taalvorming [1] [2] [L]
Visser, Henk de,
neerlandicus [1]
Vriesland-Canivez, Adriënne v
docente drama [1] [2]
Vrolijk, M,
minister [1]
Vroman, Leo
dichter [1]
Vroom, prof. dr. N.R.A.
dir. Rijksacademie [1] [2]
Vygotsky, Lev,
pedagoog [1] [L]

Waard, Elly de,
dichteres [1]
Watering, dr.J,
pedagoog en psycholoog [1]
Weil, Schraga,
Israëlisch beeldend kunstenaar [1]
Weir, R,
onderzoek kindertaal [1]
Werf, prof. Greetje vd.
taalonderzoek [L]
Werff, Tienke vd,
atelierista [1]
Wegman, Hans,
neerlandicus [1]
Werkman, Hendrik Nicolaas,
graficus [1] [2] [3]
Wertheim, Anne-Ruth,
projectonderwijs [1] [2] [3]
Wertheim, Johan,
beeldhouwer [1]
Winkel, Kit,
docente ballet [1]
Wildemeersch,D, soc. pedagoog [1]

Ysebaert, Herman, beeldend kunstenaar [1]

Zaat, Mirjam,
docente taalvorming [1]
Zierikzee, Tilleke,
directrice SKVA [1]
Zonneveld, Loek,
publicist [1] [2]
Zur Lippe, Prof,
Sozialphilosophie und Ästhetik [1]

naar boven