De spelling is weer eens veranderd

Een aantal Nederlandse media brengt het nieuws naar buiten dat zij de nieuwe spelling die per augustus 2006 officieel van kracht wordt, van de hand wijzen.
Hun voornaamste overweging is dat deze nieuwe spelling te veel veranderingen bevat ten opzichte van die van 1995, terwijl destijds was toegezegd dat maar weinig zou veranderen.
Bovendien zijn de veranderingen veel ingrijpender van karakter dan van officiële zijde wordt voorgesteld.

Mogelijk is uit taalwetenschappelijk oogpunt de spelling van 2005 logischer en consequenter dan die van 1995, zoals wordt gesteld door de Nederlandse Taalunie, onder wier verantwoordelijkheid de nieuwe spelling tot stand is gekomen, maar bij de formulering van de regels die moesten leiden tot die logica en die consequentheid is geen rekening gehouden met de gevolgen voor de professionele taalgebruikers

Wittere spelling
In augustus 2006 verschijnt de nieuwe druk van de Spellingwijzer Onze Taal, ook wel het Witte Boekje genoemd.
Onder de noemer 'de witte spelling' scharen de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad, de vier opiniebladen, de NOS, Planet Internet en Tekstnet zich achter het Witte Boekje.
***'Vragende kinderen'
Collage in de kantine van het voormalige stadhuis van Amsterdam.
Het werk van Karel Appel werd door de lunchende ambtenaren zo lelijk gevonden
dat het achter het behang geplakt werd.
***
Spelen om te vertellen
Liesbeth Bool en Esther de Koning schrijven over hun praktijk met de combinatie van Taal en Drama in het Basisonderwijs.

De manier van werken gaat uit van een reproductie van een kunstwerk.
Kinderen praten daar over en spelen hun eigen verhalen.
[uitg: st. Taalvorming Amsterdam]
***2006 Het jaar dat Saddam Houssein en Milosovic voor eeuwig zwijgen

Dure ongeletterden zijn laagliterair


Geletterdheid is een randvoorwaarde voor een gezonde en duurzame samenleving.
Dat hebben ze goed begrepen bij de stichting Lezen en Schrijven, waar H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden aan het hoofd van de tafel zit.
Vroeger heette Laurentien Prinses Petra, maar dat klinkt een beetje laagliterair.
Men gaat voortvarend aan de slag en wil al in 2009 klaar zijn met die vervelende situatie van al die dure ongeletterden, zodat de stichting zich dan kan opheffen.
Dat is dus nog niet gelukt.
Jarenlang zijn veel idealistische vrijwilligers al bezig om mensen met lezen en schrijven te helpen. Pas als een koninklijke vrijwilligster een handje helpt en vooral als analfabetisme Nederland jaarlijks 537 miljoen blijkt te kosten komen we in actie.
Het is zeer de vraag of een weekje ongeletterdenverering helpt.
Lees verder: Leren lezen en schrijven
***Simon Vinkenoog leest hooggeletterd publiek voor

Poëzie in Carré
Op 27 februari 2006 komt er voor het eerst na veertig jaar weer een editie van Poëzie in Carré.
Vijfentwintig toonaangevende dichters op het podium van Carré, net als die maandagavond 28 februari veertig jaar eerder.
Het wordt geen herhaling van het programma van die legendarische avond uit 1966.
Het opvallendste verschil zit in de hoeveelheid vrouwen in het programma. In 1966 stonden er geen vrouwen op het podium en nu zullen dit er tien bedragen.
Dit keer zullen de dichters niet gezamenlijk plaatsnemen op een leeg podium, maar samen met het publiek plaatsnemen in en voordragen vanuit het prachtige nachtclubdecor van de musical Cabaret.

Deze avond was een mijlpaal in de Nederlandse poëziegeschiedenis: voor het eerst kwamen bijna tweeduizend mensen bijeen om te luisteren naar het optreden van vijfentwintig bekende en minder bekende dichters. Hiermee begon een traditie van poëzieavonden, -nachten en festivals die 40 jaar later nog steeds springlevend is.

Deelnemende dichters:
H.H. ter Balkt, Maria Barnas, Pieter Boskma, Anna Enquist, Eva Gerlach, Ingmar Heytze, Esther Jansma, Tjitske Jansen, Gerrit Komrij, Gerrit Kouwenaar, Liesbeth Lagemaat, Astrid Lampe, Tom Lanoye, K. Michel, Neeltje Maria Min, Thomas Möhlmann, Leonard Nolens, Hagar Peeters, Ilja Leonard Pfeijffer, Rob Schouten, Mustafa Stitou, Vrouwkje Tuinman, Hans Verhagen, Simon Vinkenoog en Menno Wigman.
***


Karel Appel is zijn woonplaats Zürich overleden
Appel werd geboren in Amsterdam als Christiaan Karel op 25 april 1921 en overleed in Zürich, 3 mei 2006.
Hij groeide op in de Dapperbuurt. Na de oorlog was hij lid van de Cobra-groep, een samenwerkingsverband van kunstschilders uit Kopenhagen, Brussel en Amsterdam.
Ondanks het feit dat hij in Nederland maar moeizaam geaccepteerd werd was zijn invloed op de kunstzinnige vorming op bijvoorbeeld 'De Werkschuit' onmiskenbaar.
Evenals zijn maatje Corneille verdiepte Karel zich in de manier waarop kinderen tekenen en schilderen.
***

Omzien naar een leven met een sierlijke krul
Wanda Reumer, oprichtster van de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht is dinsdag 16 mei 2006 op 91-jarige leeftijd in Bilthoven overleden.

"Ik heb een prachtig leven gehad. De dood mag komen."


Ze had de overtuiging dat het leven van mensen op dezelfde natuurlijke manier eindigt als dat van planten en dieren; daarna komt er niets meer en daar had ze vrede mee.
Haar praktijkervaring met dramalessen op de school van Kees Boeke vormde de basis voor de visie, die later de grondslag werd van de Academie voor Expressie.
In het tijdsgewricht van eind jaren zestig kwam ook deze visionaire en vooruitstrevende onderwijsbenadering onder druk te staan.
Gemakkelijk is dat niet gegaan.
De Academie werd het toneel van één van de eerste studentenstakingen in Nederland. Met alles wat daarbij hoorde.

Een mooi leven...
Op de vertrouwde grond van het Janskerkhof vierde ze haar negentigste verjaardag met een grote schare dierbare vrienden, oud-studenten en oud-collega’s. Daar kon ze met voldoening omzien naar de oogst van een mooi leven.
Een leven met een ‘schone krul’.
***


Paul Biegel overleden
Paul werd geboren op 25 maart 1925. Hij wilde eigenlijk pianist worden. Studeerde rechten. Dat mislukte ook.
Schreef stripverhalen voor de Toonder Studio's. Daar leerde hij het schrijversvak.
In 1962 verscheen zijn eerste boek. Hij schreef er meer dan 60. In zijn boeken voor wat oudere kinderen hangt vaak een donkere, dreigende sfeer. De boeken gaan over de strijd tussen goed en kwaad, over reizen naar het onbekende. In veel boeken spelen dieren een belangrijke rol.

Op 21 oktober is Paul Biegel overleden.
***


Behalve de Taaldrukwerkplaats
is de Buurtbibliotheek is nu ook weg uit de Koperen Knoop

De Staatsliedenbuurt heeft geen literair steunpunt meer.
Tramlijn Begeerte het bekende eetcafé is eveneens verdwenen.de Westergasfabriek is een energiebron van jewelste
De Westergasfabriek is continu in ontwikkeling. Sinds de opening van het park worden de gebouwen stuk voor stuk gerenoveerd. Inmiddels is het laatste grote monument, het Transformatorhuis, klaar voor Theatervoorstellingen. Enkele tientallen creatieve bedrijven hebben vast onderdak gevonden op het terrein. Amsterdammers komen er dansen, film kijken, eten, drinken en spelen. Filmopnames, festivals en exposities zijn aan de orde van de dag.
***
Alles is nu netjes opgeborgen in het Stadsarchief


De geschiedenis is op deze webpagina's te raadplegen
Ga naar de index en klik op een jaartal, een gebeurtenis of een persoon.

Bekijk een filmpje over de Werkschuit.

Wie nog uitgebreider wil speuren in de geschiedenis van de Werkschuit
Bezoek het Stadsarchief Amsterdam en kies het toegangsnummer 918

De inventaris omvat:
Archief van de stichting De Werkschuit [periode 1947-1988]
Privé archief van de schuitleidster Brecht v.d. Muijzenberg. [periode 1951-1962]
Archieven van de rechtsopvolgers nadat de stichting De Werkschuit in 1988 fuseert met
het Instituut voor Dramatische Vorming (IDV) en Vrije Expressie Kinkerbuurt (VREK)
tot de Stichting Kunstzinnige Vorming Amsterdam (SKVA),
later genaamd stichting Kunstweb. [periode 1990-2005]

Het archief van de Taaldrukwerkplaats Staatsliedenbuurt, is onderdeel van De Werkschuit en de rechtsopvolgers, vanaf 1999 een zelfstandige stichting Taalvorming. [periode 1974-2008]

Het archief van fotografe Frederice van Faassen, voor wat betreft de fotografische documentatie van het werk van de Stichting Kunstzinnige Vorming Amsterdam (SKVA), het Instituut voor Dramatische

Vorming (IDV) en de Taaldrukwerkplaats (TDWP). [periode 1977-2008]
***


naar boven

verder

index