Bestuurders en medewerkers
van de stichting Taalvorming en Taaldrukken bijeenVormstempels zijn een belangrijk middel om taal en beeld bijeen te brengen
Ieder stempeltje is een vormpje dat samen met andere stempels beeldassociaties kan oproepen. Net zoals losse letters samen steeds opnieuw woorden vormen.
***Circus Elleboog 50 jaar

De oprichtster van het kindercircus, Ied Last-Ter Haar,
naast de jongste artiest Florian (5 jaar)
Tante Ied wilde de jeugd niet bezighouden, maar zelf bezig laten zijn onder het motto: "Alles wat kan, dat mag!"

De belevingswereld staat centraal en plezier staat voorop. Er wordt een speelomgeving gecreëerd waar kinderen vertrouwen in zichzelf krijgen en dat met anderen kunnen delen.

Het Nederlandse links-radicale milieu van voor de oorlog, waarin Jef en Ied Last, Jan en Annie Romein en anderen zich bewogen, was een uitstekende voedingsbodem voor super sociale projecten zoals Circus Elleboog.
Maar daar zullen we bij de sprankelende voorstellingen weinig last van hebben.

Helaas valt in 2018 het doek voor het enthousiaste kindercircus Elleboog.
De subsidie stopt, de spullen worden geveild en er kan nog slechts een 'online' cursus aangeboden worden.
***Dode dichters, levend onderwijs
Leraar en leerling op trektocht door de moderne cultuur.
De leraar laat, met zichzelf als demonstratiemateriaal, zien wat in het leven eigenlijk écht de moeite waard is
[bron: symposium 'onderwijs is kunst' te Eindhoven]
***


Een speelgoed eendje is de voorlezer
De voorleesronde gaat met 'kwakers'.
Eén op de vijf kinderen heeft een badeend in de hand.
Dat is de 'spreker' of de 'kwaker'Hoe vertel ik de anderen wat taalvorming is
Dat er niet op een schoolbankje met een schriftje voor je neus geschreven hoeft te worden.Dat het mogelijk is om er onafhankelijk van de taalmethode mee te werken.
Dat er verschil is tussen werken mét kinderen aan hun taalontwikkeling en taalles geven áán leerlingen.

Hoe vertel ik anderen dat taalvorming een toegevoegde waarde heeft?
***1999 Het jaar waarin men bang is voor de 'millenniumbug'
Een computer leest bij de jaarwisseling van '99 naar '00 1900 in plaats van 2000. Voortaan worden vier tekens gebruikt

stichting Taalvorming en Taaldrukken opgericht

De stichting Taalvorming en Taaldrukken
Het is de bedoeling om de werkwijze bekend te maken nationaal en internationaal.
Dat gebeurt door het geven van cursussen, voorbeeldlessen, demonstraties en het inrichten van tentoonstellingen;
Er zal samengewerkt worden met instellingen voor onderwijs en vorming;
Opleiden en ondersteunen van docenten en consulenten staat ook op het programma.
Er komen publicaties en artikelen;
Er zal een inhoudelijk archief in stand gehouden worden.
Onderzoek en het beschikbaar stellen van studies en werkverslagen voor leerkrachten en PABO studenten is van belang.

Kunstweb en de Stichting
In de praktijk gaat het erom dat de werkzaamheden voor Taalvorming, zeker buiten Amsterdam, veilig gesteld worden, voor het geval dat Kunstweb niet meer in staat is medewerkers voor Taalvorming in dienst te houden. Er wordt gekeken naar een afbakening.


Na verloop van tijd is de werkwijze waarbij druktechnieken gebruikt worden steeds minder aan de orde en richten de consulenten zich uitsluitend op taalvorming.
De stichting schrapt taaldrukken uit haar naam.
Werkvormen ontleend aan dramatische vorming worden nadrukkelijker toegepast. Op veel Amsterdamse basisscholen is extra aandacht nodig voor taalontwikkeling en sociale vaardigheden.
De combinatie van drama en taalvorming kan veel verbeteren aan de taalvaardigheid van kinderen, zeker als het gaat om tweede taal leerders.
***
Op je kop voor de klas
Een vertelronde gaat over hoe je eruit ziet als je rood wordt. "als je verlegen bent word je rood" "Ook als het heel koud is" "ik word niet rood, ik word wit als ik het koud heb" zegt een Surinaams meisje. "Ik word helemaal rood als mijn vader de douche te heet heeft gezet". "Ik krijg een rood hoofd als ik op mijn kop ga staan". "Doe eens voor?" vraag ik.
De tafels gaan een beetje opzij en hup daar staat er eentje ondersteboven. Ik hou haar benen een beetje tegen anders gaat het mis.
We doen wie het langste zijn adem in kan houden en kijken hoe rood we worden.

Hoe vertel ik de anderen dat de kinderen zojuist een taalles met zelfstandige naamwoorden en werkwoorden gehad hebben. Dat ze begrippen leerden terwijl ze op hun kop stonden of klassikaal hun adem inhielden. Dat ze geleerd hebben om een enkel woord te gebruiken voor het beschrijven van een complete situatie?

Let maar niet op de meester
Ik zit buiten de kring en de kinderen stellen elkaar vragen over de woorden die voorbij komen. Ik zit buiten de kring omdat ik graag wil dat de kinderen op elkaar, en niet op de meester, gericht zijn.
Dat doen ze ook, slechts een paar draaien hun hoofd naar mij om te kijken wat ik er van vind. Ik vind het een prachtige ronde, maar dat merken de kinderen zelf ook wel, dat hoeven ze ook niet nog eens van mij te horen, is het wel?

Hoe vertel ik de anderen dat het mogelijk moet zijn dat er een groep komt die zo zelfstandig is dat ze elkaar les geven, dat ze de juf en de meester helemaal niet meer nodig hebben? Hoe vertel ik de juffen en de meesters dat ze best wat terug mogen gaan staan zonder angst te hebben dat er orde problemen ontstaan.
Dat als de kinderen een gevoel van werkelijke vrijheid hebben, ze geen behoefte krijgen om de rust in de klas te verstoren.
Nou ja bijna niet.

Hoe vertel ik anderen dat het zinvol is om de lessen met een terugblik te beëindigen in plaats van met: 'Jassen aan en rustig op de gang'.
Henk van Faassen.

Hoe vertel ik het de anderen?
In: Educare, tijdschrift voor onderwijs vanuit een holistisch mens- en wereldbeeld.
Het complete artikel: archief
***Wanneer gaan we nou werken?
Dat vragen veel kinderen aan ons als we met taalvorming bezig zijn. Ongemerkt zijn ze al lang met hun 'taalles' bezig, maar ze ervaren dat niet zo. Het is een leuke activiteit dus het zal wel geen les zijn, denken de kinderen.
Er verschijnt een serie artikelen waarin de verschillende aspecten van Taalvorming beschreven zijn.

Twee consulenten, Suzanne van Norden en Lucie Visch, schreven over hun werk onder de volgende titels:
> Verbinden van taal en waarneming
> Praten naar aanleiding van teksten
> Dingen in de kring
> Een tekst is nooit in één keer goed
> Onvoorbereid beginnen met een taalronde
> Een tekst preciezer maken

Wat kinderen leren van taalvorming
Dit artikel geeft een uitgebreid overzicht van de aspecten van taalonderwijs en taalvorming.
[Mirjam Zaat in Moer 1999-3]
***

Stichting Taal
In Utrecht begint Bart Bleijerveld de stichting met als doel het verspreiden en bevorderen van de toepassingen van literaire vorming, literatuureducatie en taalvorming.
Oud studenten van de schrijfopleiding kunnen via deze stichting gaan werken met onder meer mensen met een verstandelijke beperking.

Stichting Literaire Activiteiten Utrecht
Acht keer per jaar een gratis toegankelijk literair café waar bekende schrijvers en dichters voordragen en signeren en worden geïnterviewd over hun recent verschenen werk.

Landelijke dag Ontwikkelingsgericht Onderwijs

In de RAI zijn 1700 leerkrachten bijeen.
De leerkracht moet samen met de leerling beslissen wat er geleerd zal worden.
Ludo Verhoeven ontwerpt leersituaties en doet aanbevelingen om het onderwijs drastisch te verbeteren.
Daarvoor is het Expertise Centrum Nederlands opgericht.

Taal kunnen we opvatten als communicatiemiddel en een instrument om je eigen gedachten en gevoelens te ordenen.
Uit onderzoek blijkt dat taalvorming op het gebied van luisteren, vertellen, lezen en schrijven en dramatische expressie, ook een positieve ontwikkeling in andere domeinen teweeg brengt.
De kwaliteit van schrijven verbetert als er een gesprek of een leestekst aan vooraf gaat.
[vlgl Ludo Verhoeven, ECN, in Moer 1996-1].

DichtTalent
Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog levert bijdrage aan dit NCRV-project. Hij snijdt op komische dan wel kritische wijze een nieuw poëziegerelateerd onderwerp aan. Dichters worden uitgenodigd over dat onderwerp een gedicht in te zenden. Vinkenoog selecteert de inzendingen en voorziet die van persoonlijk commentaar.


Schrijfonderwijs stelt nog steeds teleur!
'Schrijvenderwijs; een evaluatie van de kwaliteit van het onderwijs in het schrijven van teksten op de basisschool.' Inspectierapport nr. 1999-8

De inspectie komt tot de conclusie dat het huidige onderwijs in schrijven nog ver afstaat van de gewenste situatie, zoals die onder andere voortvloeit uit de kerndoelen basisonderwijs.
Bovendien is de kwaliteit van het schrijfonderwijs in de afgelopen tien jaar niet substantieel gewijzigd, ondanks de bewegingen die binnen het vakgebied in deze periode hebben plaatsgevonden.
***

De nieuwe structuur van Kunstweb werkt niet.
Er is een interim-manager die het beleid wil 'kantelen'
De OR trekt aan de bel.
Ik werk op contract en krijg een een kille brief van Dirk Monsma met de inhoud: neem afscheid / je bent ontslagen.
Ik mag ook geen contacten onderhouden met collega's die niet ontslagen zijn.

Er zijn 4 mensen die achter deze oekaze staan, maar die willen niet met mij praten noch zich bekend maken.
Wat een treurig stelletje lafaards.
Ondertussen werk ik rustig door met de scholen en de projecten die ik onder handen heb.
***


naar boven

verder

index