Het schrijven van een zeer kort verhaal

1997 Het jaar waarin prinses Diana en Dodi-al-Fayed bij een auto-ongeluk in Parijs om het leven komen

Wie staat er voor de klas?

Voice dialogue in het onderwijs
Er zijn positieve effecten te behalen bij het lesgeven als leerkrachten met Voice dialogue gaan oefenen.
Ze leren het energetisch proces in de klas zowel als hun eigen bewustzijn waar te nemen.
Ze leren hun eigen 'leider' te worden.
Ze leren dynamisch te balanceren tussen persoonlijke en zakelijke aspecten van hun lesgeven.
Ze leren beter waar te nemen wie er eigenlijk les geeft en hoe.
Ze ontdekken het belang vanuit contact met de leerlingen les te geven.
Er is meer ruimte voor sociale en emotionele ontwikkeling.
Ze ontdekken het fundament van conflicten in de klas en leren er mee om te gaan vanuit een frisse kijk erop.

Voice dialogue is een elegant systeem waarmee zelfonderzoek ondernomen kan worden.
Geen van de visies heeft het alleenrecht op goed lesgeven.
Maar het is nuttig om te kijken hoe je eigenlijk les geeft in plaats van hoe je het zou willen doen.
Peter Dellensen

***


Intrinsieke motivatie is als een fascinatie:
Ervarings Gericht Onderwijs
EGO
Volgens prof. Dr. F.Laevers (Universiteit van Leuven) moet onderwijs, waarin de betrokkenheid van de lerende in hoge mate gerealiseerd wordt, inspelen op de natuurlijke exploratiedrang van mensen, de behoefte om de eigen mogelijkheden te vergroten. Begeleiders kunnen 'lerende' helpen bij het vinden van die fascinatie en er een passende structuur bij aanbieden.Een ervaringsgerichte leerkracht is niet iemand die zegt te weten wat geleerd moet worden. Die helpt kinderen om zelf hun weg te vinden.

Iedere vernieuwing betekent het verlaten van de vertrouwde dagelijkse praktijk. Het eerste dat een onzekere, of zo je wilt, gemakzuchtige leerkracht doet is betwijfelen of het concept haalbaar is en de voorstanders ervan af te schilderen als lastige betweters.
Men hoopte op een enorme onderwijsvernieuwing waarbij onder meer Weer Samen Naar School een rol speelde. Die is niet gekomen omdat velen zich liever vasthielden aan de oude vertrouwde, maar verouderde methoden, toetsen en hulpprogramma's. Die leverden de zekerheid waarbij de verantwoordelijkheid bij de 'vakmensen' ligt. Dat je daarmee je eigen deskundigheid en vakmensschap uit handen geeft telde niet.
Die leerkrachten zijn bevreesd als een en ander niet spoort met de 'leerlijnen' die de inspectie van hen eist.
***


Over lessen in het schrijven van verhalen

Het proces is belangrijker dan het doel: de wil om te publiceren is van een totaal andere orde dan de wil om te schrijven.
Schrijven is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld wiskunde, niet op te bouwen in gradaties.
Een gedicht schrijven is niet moeilijker dan een toneelstuk, een beschrijving niet gemakkelijker dan een dialoog schrijven.
Leren schrijven is leren om de dramatische mogelijkheden van een onderwerp te herkennen en te gebruiken.

Fantasie, talent of inspiratie zijn slechts woorden.
Niemand hoeft er over te beschikken om te kunnen schrijven. Neem je die begrippen als voorwaarde dan vormen ze juist een belemmering. Iedereen beschikt over creativiteit. Het is eerder een gemoedsgesteldheid dan een karakteristiek.
Creativiteit manifesteert zich het beste onder omstandigheden die te creëren zijn: goed schrijfmateriaal, een open sfeer in de schrijfgroep, duidelijkheid en veiligheid.
Bianca Boxtart
***De Stichting Kunstzinnige Vorming Amsterdam
heet vanaf 1997 Kunstweb

Opnieuw worden de doelen geformuleerd:
het bevorderen actieve en receptieve deelname aan kunst en cultuur;
Binnen- en buitenschoolse kunstzinnige vorming en kunsteducatie.
Op het nieuwe briefpapier prijkt een haltebord van een buslijn.
Dat mag wel van een vooruitziende blik getuigen, kunsteducatie komt en gaat, en de deelnemers aan kunst en cultuur staan bibberend op de halte te wachten.
Wie ook staan te bibberen zijn de taaldrukkers die zich afvragen of er voor hen nog wel plaats is in de KunstwebBus.
***


naar boven

verder

index