Drukken met de senioren in de Koperen Knoop
Een zak geld, De VARA 'Kwartjes Prijs'.
Deze prijs wordt gegeven aan instellingen die iets speciaals voor het onderwijs doen.
Op de radio komen we voor in het NCRV-programma 'Een twee uit de maat' en natuurlijk in 'Kinderen een kwartje' waar Ome Willem van de Fillem petten met opdruk uitdeelt en de prijs overhandigt aan de kinderen.
Het echte zakje met kwartjes is alleen voor de foto, de kinderen moeten hem teruggeven. De Taaldrukwerkplaats krijgt een cheque.
***


1978
Het jaar waarin de eerste reageerbuisbaby geboren is, ze heet Louise Joy Brown

Opening Koperen Knoop

De Koperen Knoop is een multifunctioneel gebouw
De bibliotheek, sociale raadslieden, de pedicure, feest- en vergaderzalen en de Taaldrukwerkplaats wonen in bij de bejaarden die er hun kleine flatjes hebben.
De oudste bewoner heeft de openingsafdruk gemaakt en er is daarna inderdaad geruime tijd met groepjes bejaarden gewerkt.
Maar de kinderstemmen krijgen snel de overhand als de scholen komen schrijven en drukken, vaak tot ongenoegen van de oudjes, die de kinderen knorrig wegsturen uit de gangen van het gebouw.
Een kleine groep oude dames komt af en toe in plaats van naar de breiclub of bingo naar de Taaldrukwerkplaats om te vertellen over hun leven.
Met voorzichtige vingers zetten ze een paar regels en drukken die af. De teksten worden trots de kleinkinderen getoond.

De Media bemoeien zich met de Taaldrukwerkplaats

De Volkskrant
:
Een artikel 'Zelf drukken bevordert taalgebruik'. door Charles Groenhuijzen.

NRC Handelsblad:
Gerrit Komrij
gebruikt zijn scherpe pen om op het Volkskrantartikel te reageren.
Hij schrijft:...
'Ik las over een jongeman die zich beklaagde omdat de drukkerswerkplaats die hij voor bejaarden had ingericht 'naar zijn zin' teveel dicht moest blijven. De jongeman had blijkbaar weinig trek om met bejaarden te drukken zonder dat hem de officiële medaille van subsidie-erkenning was opgespeld. Geen geld, geen oudjes in de letterkast'.

De Nieuwe Linie:
Een artikel van Ben Bos:
'Bij arbeiders en welzijnswerkers zijn barrières tegen taalexpressie'.
Hij schrijft: ...
'Grappig is dat de Taaldrukwerkplaats in die zin (monopolisering van het drukken) ook stelling neemt tegen politieke partijen die, in de buurt, aan de mensen meedelen wat ze moeten denken.

Moer:
Het vakblad voor onderwijs in het Nederlands, maakt een samenvatting van ons verslag over tien jaar taaldrukken.
Hetzelfde doet Ouderraad Info.

De Waarheid
schrijft: 'In de Koperen Knoop draait de Buurtpers'. De krant herkent het belang van de democratisering van de drukpers. De Staatsliedenbuurt is in beweging. Deze 19e eeuwse buurt is een krakersbuurt geworden.

Vrij Nederland,
in de kinderbijlage 'De Blauw Geruite Kiel'. wordt werk van de kinderen gepubliceerd.

De Wereld van het Jonge Kind
In dit onderwijsvakblad schrijven Frederice van Faassen en Jos van Hest over taalexpressie.


Vera van Popta:
Ik wist niet dat Taaldrukken bestond

'Taaldrukken, daar was ik naar op zoek, al wist ik niet dat het bestond. Toen vond ik mensen die daar mee bezig waren. Wat ieder met zijn eigen ogen ziet, daar werd in mijn opleiding niet naar gevraagd.
Bij taaldrukken werd een structuur aangeboden die juist ruimte geeft voor die eigen waarneming.
Taalvorming is een vak, het is mijn vak geworden.
Voor het eerst werd de Nederlandse taal zo leuk dat ik het ben gaan studeren'.

Lucie Visch:
Ik heb aan de wieg van het 'Scholenproject' gestaan

Het ging om een samenwerking tussen scholen, openbare bibliotheek en buurthuis. Het waren veelal talige activiteiten die we met de kinderen ondernamen. Ik ging er van uit, dat de dagelijkse ervaringen van de kinderen de school ingehaald moesten worden.
Daarnaast wilde ik, dat het buurthuis waar ik werkte een goed aanbod aan kinderactiviteiten ontwikkelde, zoals bijvoorbeeld het maken van krantjes met oude schrijfmachines en stempeldozen.
In het begin was ik veel meer bezig met het goed uitvoeren van de werkvormen en het bedenken van juiste thema's en onderwerpen. Nu, als taaldrukker, gaat het veel meer over principes: wat wil ik dat er met kinderen gebeurt.'

Blinden kunnen de boekdrukletters voelen
In Amsterdam wordt op de band een verhaal over de Taaldrukwerkplaats ingesproken.
Een blinde buurtbewoner komt teksten zetten met boekdrukletters. Daarvoor spreek ik de indeling van de zetkast op een bandje in.
***


Onderwijs aan arbeiderskinderen:
Het Innovatieproject van h
et Research Instituut voor Toegepaste Psychologie, het RITP, heeft haar werkterrein in achterstandsgebieden, waarvan de Staatsliedenbuurt er een is.

'het enige goede onderwijs is onderwijs dat rekening houdt met maatschappelijke en individuele verschillen'

Co van Calcar ontdekt een samenhang tussen taaldrukken en het wegwerken van taalachterstanden bij kinderen van arbeiders. Hij waarschuwt:
'Hou er rekening mee dat anderen met jullie ideeën aan de haal gaan. Accepteer dat als een effect van jullie bekendheid'.

Een van de eerste die er mee aan de haal ging was hijzelf.
***


Met Taaldrukken de Markt Op
Welzijnsmarkten maken graag gebruik van de gelegenheid om ons als gratis activiteit op te laten treden.
Altijd brengen we wel drukpersjes mee, goed voor aandacht en vieze vingers bij de bezoekers.

Onderwijsdemonstratie in de Jaap Eden Hal tegen de bezuinigingen van minister Van Agt.
We zijn we van de partij om de demonstranten ter plekke hun ongenoegen letterlijk en figuurlijk te laten uitdrukken.
***Jeugdtheater de Krakeling gaat open

Nog een plek in de stad waar kinderen in contact komen met bijzondere vormen van taalgebruik als ze luisteren en kijken naar de vele toneelstukken die speciaal voor hen gemaakt zijn.
***


naar boven

verder

index