Kwaliteit
De VCO acht het vanzelfsprekend dat de kunstzinnige vorming uitsluitend wordt begeleid door docenten die voldoen aan de eisen van benoembaarheid.Freinet in FrieslandHet blad 'Ontbijt op Bed' uit Maastricht
Kritiek op de oude orde.
Positieve dadendrang.Vormen van creatief taalgebruik
Op het Spui in Amsterdam worden alle uitingen met politieknuppels 'ondersteund'.
Provo's belanden in het gevang op beschuldiging van opruiing.


Demonstratie tegen inbeslagname van het blad Provo

Provo Press

Het tijdschrift werd beschreven als:
Een maandelijks blad voor anarchisten,
provo's, beatniks, pleiners, schaarslijpmachines,
Jailbirds, Simple Simon Stylites, magiërs, pacifisten,
aardappelchip chaps,
charlatans, filosofen,
kiemdragers,
grootmeesters van het paard van de koningin,
happeners, vegetariërs, syndicalisten, Santy Clausules, kleuterleidsters, roerwerken, pyromanen, assistent-assistenten, scratchers en syfilis leiders, geheime politie, en ander gespuis.

Provo heeft iets tegen
kapitalisme,
communisme,
fascisme,
bureaucratie,
militarisme,
professionaliteit,
dogmatisme en
autoritarisme.

Provo heeft te kiezen tussen wanhopige weerstand en onderdanig uitsterven.
Provo roept op tot verzet waar mogelijk.
Provo realiseert zich dat het zal verliezen op het einde, maar het kan niet voorbij de kans om ten minste nog een oprechte poging om de samenleving te provoceren te maken.
Provo ziet anarchie als de inspirerende bron van weerstand. Provo wil anarchie te doen herleven en het onderwijzen aan de jongeren.
***


Vers in het gehoor
Op de dag van de uitzending wordt het NCRV-programma 'Vers in het gehoor' afgelast omdat er een gedicht van Jaap Harten in voorkwam met de volgende strofe:

een braadpan vol kinderwoorden,
feeën van een bladzij losgescheurd
en voor 3 à 4 seconden
copulerend met een jongensbroek


***1966
Het jaar van de dichter Johnny van Doorn, alias Johnny de Selfkicker
Een a-modieus wezen, gedrenkt in de pap der tijden

Nadenken over Kwaliteit

Vereniging Creativiteits Ontwikkeling
De nieuwe minister van CRM, Marga Klompé (KVP) vindt dat kunst een element van maatschappelijk welzijn moet zijn.

Aan De Werkschuit wordt gevraagd om een landelijke vereniging voor instellingen van creativiteitsontwikkeling op te zetten.

Dat wordt de Vereniging voor Creativiteits Ontwikkeling (VCO).
Een van de medewerkers van De Werkschuit, Jan van Oosten wordt de eerste directeur.
Het werd een verkapte inspectie en de instellingen die subsidies wilden moesten eerst lid van de VCO worden.


Kunstzinnige Vorming en bureaucratie
Er is een sterke behoefte aan kwaliteitsbewaking ontstaan omdat her en der stichtingen opgericht worden met het woord 'schuit' in hun naam, terwijl ze in onze ogen inhoudelijk niet met vergelijkbare kwaliteit bezig zijn.
'het bevorderen van de harmonische ontplooiing van de persoon, met name de ontwikkeling van het creatief vermogen bij kinderen en bij volwassenen.'
Naarmate de jaren voorbijgaan ontwikkelt de VCO zich tot een werkgeversorganisatie die later de Vereniging voor Kunstzinnige Vorming VKV gaat heten.Kwaliteitsbewaking komt in handen van de
Rijksinspectie Kunstzinnige Vorming
.
Men adviseert gemeenten en provincies bij beleidsontwikkeling en het aannemen van docenten.
De inspectie wordt vervolgens weer geprivatiseerd tot een Stichting Kwaliteitsbewaking KV.
Daarna neemt de Onderwijsinspectie het over.
Einde van kwaliteitsbewaking, begin bureaucratie.

Marijke Taminiau
, hoofd van Amateuristische Kunstbeoefening
van CRM hielp daarbij een handje mee.
Er heerste nog wel een soort chaos waar bijvoorbeeld de conciërge het vak driedimensionale werkvormen gaf omdat hij zo goed kon timmeren.

Jan Blokker:

"Er zijn hobbyclubs genoeg, er is behoefte aan een culturele ANWB.
***

Rellen
Het Tweede-Kamerlid C.N.Van Dis (SGP) beschuldigt Reve (G.K. van het Reve) van godslasterlijk, immoreel, bestiaal en satanisch schrijfwerk en sleept hem voor het gerecht.
Hij heeft het gewraakte artikel in Dialoog waarschijnlijk zelf niet gelezen, maar dat maakt niets uit. Reve heeft wel zin in een rechtzaak, dat kan alleen maar de boekenomzet verhogen.
Hij betoogde dat hij naar God's gelijkenis geschapen is en dat God dus ook homo is.
Maar Van Dis hoefde van hem niet met een ezel naar bed.
Afijn de rel is geboren.
In die tijd trekt de trouwstoet van Beatrix en Claus dwars door een rookbom naar de Dam.
Koosje Koster
mag geen krenten op de Dam uitdelen.
Hans Tuynman
mag het woord 'imaazje' niet mompelen en wordt gevangen gezet voor 3 maanden.
Burgemeester van Hall roept huilend op de TV op tot afkoeling.
De bouwvakkers roeren zich.
Eén van hen blijft na een rel dood op straat liggen. Vrachtauto's van de Telegraaf worden in brand gestoken omdat die krant de rellen aanwakkert.

Poëzie in Carré
De avond op maandag 28 februari 1966 was een mijlpaal in de Nederlandse poëziegeschiedenis: voor het eerst kwamen bijna tweeduizend mensen bijeen om te luisteren naar het optreden van een horde dichters.
K.Schippers leest readymades voor.
Even later is daar de Prins der dichters, Adriaan Roland Holst: U moet mij excuseren, ik ben verkouden, bovendien hopeloos ouderwets.
Veel Vijftigers treden op, zoals Bert Voeten, Jan Hanlo, Remco Campert, Gerrit Kouwenaar en Cees Noteboom, Jan G.Elburg en Jaap Harten.
Gerard Reve
komt op in een wit tropenkostuum, leest van vellen papier voor, die hij daarna de zaal ingooit, er ontstaat rumoer.dichter Johnny van Doorn, alias Johnny de Zelfkicker

Nog meer herrie als Johnny van Doorn, alias Johnny the Selfkicker, hHijgende, sissende en krassende geluiden uitstoot bijj een act van zijn poëzie.De bedoeling was het publiek en zichzelf bevrijden van frustraties en spanningen.
Hij roept de zaal toe: "Kom toch klaar klootzak!" waarna een dame een bosje bloemen op zijn hoofd stuksloeg.
Het waren de woelige jaren zestig van Provo en hippies, de oorlog in Vietnam en de eerste protestsongs van Bob Dylan.

Dat de verzamelde dichters broederlijk optrokken en het publiek in extase brachten was een klein wonder, maar het kwam vooral omdat dichters in die dagen zelden gezamenlijk voor het voetlicht traden.
Cornelis Bastiaan Vaandrager weigerde te komen omdat hij dan bij het establishment zou zijn gaan horen.
Remco Campert had een gedicht over de oorlog in Vietnam en
Simon Vinkenoog
bezong in een striemend vers Nederland.
Het was het begin van een traditie van poëzienachten en dichtersfestivals die nu nog steeds springlevend is.
***Paint In
BNers maken kunst ten bate van de getroffen musea tijdens de watersnood in Italiaanse kunststeden.
Aan deze zogenoemde Paint In doen o.a. mee: Erika.Terpstra, Tom Okker, Jef Last, Han Lammers, Boudewijn de Groot, Joop Den Uyl, Ed v Thijn, Loe Lap, Hugo Claus, Paul Huf, Max Nord, Cees Nooteboom, Jan Vrijman, Harry Mulisch, Roel v Duyn, Simon Vinkenoog, Hein Donner e.v.a.
De bekende Nederlanders maken onder begeleiding van kunstenaars van de Werkschuit een werkstuk. De kwaliteit ervan is zeer wisselend, maar de handtekening moet wel geld opbrengen.
Ik herinner mij dat Lou Lap, een bekende handelaar in tweedehands spullen, een briefje van fl. 100,- in laat lijsten onder het motto: 'Zo dat is het in ieder geval al waard'
De werkstukken worden in Paradiso geveild.
***Kreatief taalgebruik
Ik neem tot 1969 deel aan het Dagelijks Bestuur van de Werkschuit.
Niet dat ik daar een geschikte figuur voor ben, maar er moet gepleit worden voor onder meer de handhaving van de oorspronkelijke opdracht van de Werkschuit en nadrukkelijk voor handhaving van de clubs Kreatief Taalgebruik die, wat aantallen deelnemers betreft, achter lopen bij de beeldende cursussen.


Creatief Pedagogische en Didactische Bijscholing
Voor afgestudeerden aan de kunstacademies komen er bijscholingen waarmee ze een bevoegdheid voor het werken in creativiteitscentra verwerven.
De bijscholing in Arnhem start met een volwaardig aandeel Creatief Taalgebruik en Druktechnieken. De bijscholingen in Rotterdam, Amsterdam, Den Bosch, Maastricht en Enschede volgen dat voorbeeld.
Ik reis met kisten vol drukspullen die plaatsen af om de cursus te geven.
De academies beschikken weliswaar over grafische werkplaatsen, maar die zijn in geen van de gevallen geschikt voor creatieve taalverwerking.

Functionerende Werkvormen en Druktechnieken
Ik word docent aan de bijscholing MAVO/LBO voor tekenen en handenarbeid op de academie in Arnhem, waar ik taalvisualisatie geef onder de naam functionerende werkvorm.
Opnieuw is er belangstelling voor taalvisualisatie en tegelijkertijd die angst om het voluit en onder die naam op te nemen in het leerplan. De teken- en handenarbeidleraren hebben tot dan toe zelden iets grensoverschrijdends gedaan en gaan gretig in op de spannende omgang met taal en beeld.
***


naar boven

verder

index