De Werkschuit ligt in een sluiskolk bij de Magere Brug


Groepswerkstuk 'Centraal Station'

 1952 Het jaar waarin de Mau Mau In Kenia bij geheime rituelen beloven op de dag dat de trompet zal kinken zullen we alle blanken in het land vermoorden.

De Werkschuit vernieuwt het onderwijs

Rapport Aesthetische Vorming:
Overbruggen van de kloof tussen Kunst en Samenleving is het motto.
Er verschijnen beschouwingen van de Nederlandse Federatie Beroepsverenigingen Kunstenaars over Onderwijsherzieningen.
Een rapport dat voor alle takken van onderwijs aantoont wat de taak van de school kan zijn.
De Werkschuit is het studiecentrum van de Werkgroep voor Aesthetische Vorming van de WVO.
Men wil ieder kind de gelegenheid bieden zijn creatief vermogen en gevoel voor schoonheid te ontwikkelen.
De werkgroep bestudeert de kinderlijke expressie en gaat in en buiten de school aan het werk.
Ouders en opvoeders moeten de ogen geopend worden en de opleidingen van onderwijzers en leraren zullen de nieuwe inzichten overnemen.

Laboratorium voor vernieuwende expressie-werkvormen
Op de Werkschuit worden kinderclubs voor tekenen en schilderen, muzikale vorming, boetseren, hout en ijzer, het vrije spel en zo meer, georganiseerd.
Er kunnen maar weinig kinderen tegelijk op de woonboot die in de sluis van de Amstel tegenover Carré ligt.
Deze clubs zijn het laboratorium voor vernieuwende werkvormen.
Van het rondvaren met de woonboot door het land moet worden afgezien.
De eerste de beste Amsterdamse brug blijkt al een belemmering voor het uitvaren te zijn.
De Gemeente doet wel pogingen om de schuit weg te krijgen onder het mom: 'jullie belemmeren de doorstroming van het grachtenwater',
maar de doorstroming van het geestelijk goed wint het en de Werkschuit blijft liggen.
Af en toe ligt het schip schuin als er een nieuwe kolenvoorraad aan boord gebracht is.
De tekeningen hebben niet veel daaronder te lijden, de spel- en beweginglessen des te meer.

Training
Er worden Basiscursussen voor leerkrachten gegeven.
Kadercursussen zijn er voor de medewerkers van de Werkschuit die elkaar trainen.


De tekenaar Piet Klaasse, medewerker van De Werkschuit en docent aan aan het Instituut voor Kunstnijverheid Onderwijs, omschrijft waar het om gaat:
'Expressie is allereerst: ontlading van het driftleven; oefening van functies; contact leggen; confrontatie met zichzelf; ik kan dit mededelen; afreageren; verwerking en vastlegging van ervaringen; schoonheidsbeleving, ontroering en bevrijding.'


Ina van Blaaderen geeft de eerste kadercursus voor afgestudeerden aan het Instituut voor Kunstnijverheid Onderwijs, IVKNO, de voorloper van de Rietveldacademie.
Hoewel het zwaartepunt op beeldend werken lag, was er ook aandacht voor expressie door woord en gebaar.

Creatief musiceren wordt onder leiding van Annet Teunissen van Manen-Zanen intensief beoefend.
De creativiteit van de mens, was volgens haar een unieke eigenschap, die alleen maar de kans moet krijgen om tot bloei te komen. Over de hele wereld bezocht ze bijeenkomsten en congressen om ideeën op te doen en haar inzichten en ervaringen te delen.
Ervaringen die ze ook opdeed in Bergeijk, waar ze zestien jaar lang in haar eentje het 'Muzen Museum' dreef. Het bood een overzicht van internationale vormen van vrije expressiviteit, maar het was ook een werkplaats. Vooral voor kinderen.

Koude oorlog
Pro Juventute heeft bezwaar tegen vermeende communistische invloeden op De Werkschuit.
Dr. G Bolkestein, bestuursvoorzitter reageert:
De Werkschuit heeft niets te maken met verschillen in levens- en wereldbeschouwing.

Bolkestein is een uitermate integer mens en als deskundig en vooruitziend schoolman, hoogachting en algemeen gezag had als weinigen in het Nederlandse onderwijs weten te verwerven.
*** .


naar boven

verder

index