startpagina

index
literatuur


werkvormen
lessen
Handboeken
Taal leren op eigen kracht 2004
Iedereen kan leren schrijven 2018
Schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs


Eigen ervaringen zijn de basis voor taalonderwijs
Het vertellen en schrijven over eigen ervaringen verlaagt de drempel voor actief taalgebruik en vergoot de rijkdom van dat taalgebruik.
Er is geen competitie over wie het goede antwoord weet of het meest creatief is.

Een eigen ervaring is iets dat jijzelf hebt waargenomen:
gezien, gehoord, geroken, geproefd of gevoeld.
Een ervaring is ook iets dat je met je eigen handen of je lijf hebt gemaakt of gedaan, maar ook een emotie of gedachte.

Het natuurlijke begin van geletterdheid
Bij kinderen tussen de drie en zes jaar beginnen krabbels de vormen van letters aan te nemen.
Bij taalvorming leggen kinderen na de kring hun ervaringen vast in taaltekeningen, waarbij de leerkracht de tekst schrijft.

Bij taalvorming worden kinderen stapje voor stapje begeleid bij het schrijven van een tekst
Als al deze stapjes zorgvuldig gemaakt worden, is een goede tekst schrijven voor alle kinderen in de klas mogelijk.

Beginnen met schrijven is in een taalronde zelden een groot probleem. Dat komt omdat het inhoudelijk altijd goed wordt voorbereid.


Iedereen kan leren schrijven
Dit handboek bevat een schat aan handreikingen, praktijkvoorbeelden en ideeŽn voor leerkrachten die beter willen worden in het geven van schrijflessen.

De aanpak is gebaseerd op de beproefde werkwijze van de taalronde.
Hiermee wordt een basis gelegd voor zelfvertrouwen op schrijfgebied. Van hieruit kunnen kinderen geleidelijk steeds bewuster leren schrijven voor specifieke doeleinden, en daarbij verschillende tekstgenres onderscheiden.

Leerkrachten kunnen hen daarbij in alle fasen van het schrijfproces uitdagen en ondersteunen: door inhoudelijke gesprekken te voeren over schrijfonderwerpen, door schrijven steeds af te wisselen met praten, door voorbeeldteksten te analyseren en door teksten klassikaal en in tweetallen te laten bespreken.

 

Een kleuter met weinig Nederlandse woorden
In de kleutergroep zijn kinderen die beter tekenen dan praten
Die kinderen genieten van een tekenopdracht
en de tekening fungeert met recht als een taaltekening:
als ik ernaast kom zitten, begint het kind meteen van alles te vertellen.

Een taalronde gaat over eigen ervaringen van de kinderen
Maar waar haal je zo'n onderwerp nu precies vandaan? Hoe groot of klein moet het zijn?
Hoe weet je of het ervaringen bij de kinderen zal oproepen?

Bij taalvorming hebben we het liever over onderwerpen dan over thema's.

Taal leren is een emotioneel proces:
"Je leert altijd taal op eigen kracht.
Maar hoe zet je dat in werking?
Ik denk dat deze werkwijze een mooie techniek is die dichtbij leerlingen, maar ook onze studenten, ligt.
Je leert beter vanuit betrokkenheid dan omdat het moet"

PABO-docente Joke Schokkenbroek


Suzanne van Norden, Taal leren op eigen kracht, (2004) is uitverkocht, delen van de teksten zijn opgenomen op de website bij:

Suzanne van Norden,
Iedereen kan leren schrijven (2018)
Schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs. Uitgave: Coutinho Bussum. ISBN: 9789046906101

naar boven

terug