startpagina

index
literatuur


taalwerkvormen


drukwerkvormen


werkvormen, lessen


eerst beeld


gedichten

Index

Taallessen algemeen
verschillende onderwerpen in relatie tot een taalaanpak:

Manieren van begeleiden

Vier manieren om een taalles te geven

Vaardigheden in de taalles


De inbreng van kinderen in de taalles

Dichtbundels die geschikt zijn voor gebruik in de klas

IdeeŽn voor het schrijven van vrije teksten

Definities in de taalles gebruiken

Rekenen is ook taal

Koekjes bakken is ook taal

Muziek is ook taal

Combineren en ordenen van teksten

Notatiesysteem

Vervolgactiviteiten na taalvorming

Informatieverwerking

Bijvoeglijkenaamwoordenschat ontwikkelen

Nul-optie bij het ontwerpen van taallessen

Nul-optie, gedachtestroom bij taallessen

De talige omgeving van de school

Een ervaringscentrum

Museumlessen

Grammatica

Interactie

Zinsbouw

Portfolio's

Spreekbeurten

Taalbeschouwing

Verzamelen van foto's voor gebruik in de les