startpagina

index
literatuur


taalwerkvormen


drukwerkvormen


werkvormen, lessen


eerst beeld


gedichten
Taalwerkvormen / gedichten
Het begeleiden van het schrijfproces


Het begeleiden van kinderen op verschillende momenten in hun schrijfproces,
zowel individueel als klassikaal.

Een kind dat niet weet waar het over wil schrijven wordt op gang geholpen door nog eens zijn ervaring te laten vertellen.
Door concreet te vragen naar zintuiglijke waarnemingen krijgen ze een duidelijk beeld te geven van die ervaring.
Het schrijven gaat daarna makkelijker

Kinderen die vastlopen: "ik weet niet wat ik nog meer moet schrijven" worden geholpen door een gestructureerde begeleiding.
Het komt ook voor dat een kind zich verliest in een ongecontroleerde brei van zinnen, die meestal onduidelijk zijn door hun algemeenheid.
Door regel voor regel te vragen wat het ermee bedoelt, net zolang door te vragen tot je een concreet beeld voor ogen krijgt. Overbodige woorden en zinnen verdwijnen daarmee vaak vanzelf.
Niet alleen individueel, maar ook klassikaal door een tekst op het bord te schrijven en die samen te bekijken op duidelijkheid en eventueel ook op ritme en klankovereenkomsten.

Praktijk van het delen van het schrijfproces
Het schrijven op zich is een individuele bezigheid, maar wat eraan vooraf gaat en wat er daarna komt doe je met elkaar.
In de kring luisteren de kinderen samen naar een gedicht en ondergaan ze de werking daarvan.
Ze brengen onder woorden wat hen bij gebleven is van het gedicht en wisselen ervaringen uit.
Bij iedereen is het anders en iedereen gebruikt net weer andere woorden. Zo breiden ze hun taalmogelijkheden uit, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Doordat al die verschillende ervaringen benoemd worden leren ze van elkaar nieuwe woorden.
De woorden die door ieder kind met een andere ervaring ingevuld worden, hierdoor krijgen begrippen een genuanceerde betekenis.

Als iedereen iets heeft geschreven, lezen de kinderen in tweetallen elkaars tekst aan de hand van de vraag: snap ik wat er staat?
Door samen over elkaars tekst te praten, helpen ze elkaar bij het duidelijk schrijven.
Als ik een tekst met de hele groep bespreek delen de kinderen elkaars schrijfproces.
Ze houden zich samen bezig met de vraag hoe de tekst duidelijker kan worden.
Ze zoeken samen naar de klankovereenkomsten erin.

Lucie Visch

lees verder