startpagina

index
literatuur


taalwerkvormen


drukwerkvormen


werkvormen, lessen


eerst beeld


gedichten


Werkwijze
Taalvaardigheid op de Basisschool
Taaldrukken

De Taaldrukwerkplaats Amsterdam startte in 1976 met activiteiten


Er waren twee werkplaatsen in een oud schoolgebouw in de Staatsliedenbuurt

In de ene werden taalwerkvormen en in de ander drukwerkvormen met groepen buurtbewoners, leerkrachten en kinderen uitgevoerd.
De twee begrippen werden als een eenheid bijeen gevoegd: taaldrukken.

Een eenheid van taal en drukken
Taaldrukken is aan taalvorming gekoppeld als het gaat om het vermenigvuldigen van teksten en tekeningen op een simpele manier.
Daartoe zijn de druktechnieken veranderd in drukwerkvormen

Het verspreidbaar maken van teksten en afbeeldingen die de deelnemers van groepen en kinderen op de basisschool zonder tussenkomst van ingewikkelde, en vaak dure, drukprocessen konden toepassen.
Het versterkt de communicatieve waarde van zelfgeschreven teksten en verhoogt hun status.

Taaldrukken is een manier om taal in beelden om te zetten. En dat op een zo vanzelfsprekende manier dat kinderen bijvoorbeeld die werkvormen hanteren als ware het hun eigen potlood.

Als een tekst in een oplage gedrukt is ontstaat er bij iedereen een zekere trots. Behalve dat kunnen die, in kleine oplage, gedrukte bundeltjes gebruikt worden in een communicatieproces. Ze kunnen door anderen gelezen worden.

Taaldrukken: een eenheid van vertellen, schrijven en verspreiden

Wat je zegt is verdwenen zodra je je mond houdt.
Als je opschrijft wat je verteld hebt, of je maakt er een taaltekening van, kunnen anderen het lezen en bekijken, telkens weer.

Werkvormen
Voor het drukken komen zaken aan de orde waar je, als leerkracht of activiteitenbegeleider bijvoorbeeld, niet dagelijks mee te maken krijgt.
Het gaat niet alleen om de druktechnieken.
Het drukken moet zodanig georganiseerd worden dat er een hanteerbare werkvorm ontstaat die gebruikt kan worden in een klaslokaal of een ruimte in een buurthuis.

Henk van Faassen