startpagina

index
literatuur

taalwerkvormen


drukwerkvormen


eerst beeld


gedichten


Taalwerkvorm
Tweetalgesprek

Een tweetalgesprek is een kort gesprek met iemand die naast of tegenover je zit
Het onderwerp van het gesprek komt uit een lijstje.
Kinderen ordenen hun ervaringen en kiezen uit het lijstje iets waarover ze gaan vertellen. In het gesprek vertelt de een de ander alle details van een ervaring of gebeurtenis.
Na een minuut of twee wisselen de kinderen van verteller tot luisteraar.

Door een tweetalgesprek kom je op gang met het onderwerp.
Het geeft steun, vooral voor kinderen die in het algemeen niet zo snel het woord nemen.
Iedereen wordt bij het onderwerp betrokken.
Je weet wat je straks gaat schrijven.

Spelregels:
De vorm is gebonden aan strakke regels en het duurt kort.
De leerkracht doet zelf mee met een tweetalgesprek.
Aftellen om te weten wie met wie een tweetal vormt en wie moet beginnen.
De kinderen draaien hun stoeltje naar elkaar toe zodat ze elkaar aankijken.

Tweetallen kunnen in de kring of op een duidelijke plek in de klas plaats vinden.
Een tweetal achter je tafeltje met iemand van je tafelgroepje werkt minder goed.
Het is niet de bedoeling dat de ander ingaat of reageert op wat er verteld wordt.

Spelregels voor de leerkracht:
Als een bepaald tweetal niet goed loopt doe je daar in het algemeen niets aan.
De kinderen zitten een andere keer in een beter tweetal.
Een rustverstoring moet natuurlijk wel even opgelost worden.
Het tweetalgesprek lukt het beste als de kinderen vertellen over iets dat je elkaar laat zien.
Geef het sein: 'wisselen' als je merkt dat de meeste kinderen uitgepraat zijn.
Maar in ieder geval na enige minuten.

Henk van Faassen