startpagina

overzicht

geschiedenis


index
literatuur


bekijken
foto's, werk


contact
Henk van Faassen [1931]

In 1953 werd ik bij de Werkschuit betrokken.
Ik gaf er cursussen metaal en hout,
als graficus van oorsprong en man van het platte vlak, kon ik nog geen zaag vasthouden. Maar dankzij Jan Elburg, niet alleen dichter maar ook docent op de Rietveldacademie, had ik wel enige kijk op ruimtelijke projecten.
We gaven niet alleen cursussen aan kinderen, maar ook aan hun ouders en waar mogelijk hun onderwijzers.

Onderwijsvernieuwing in handen van kunstenaars
We wilden nieuw onderwijsmateriaal ontwikkelen, de hele kijk op onderwijs aan de orde stellen.
En dan kun je een stel kunstenaars dat wel laten zeggen, maar het is veel waardevoller als ze zelf actief worden en hun ervaringen met zoveel mogelijk betrokkenen delen.
Die beoogde onderwijsvernieuwing was ook geen doel op zichzelf, ze was onderdeel van een maatschappijvisie.

Woorden en beelden
Ik behoor bij de oprichters van de Taaldrukwerkplaats Amsterdam
De plek waar het samengaan van de twee disciplines, taal en drukken, ontwikkeld werd.

Mijn belangstelling gaat uit naar mogelijkheden die er voor kinderen zijn om met woorden en beelden te communiceren.
Ik doe mijn leven lang niet anders dan naar kinderen luisteren en bedenk daarbij hoe, wat ze mij vertellen en wat ze daarbij opschrijven, een zinvolle plek kan krijgen in hun leven.

De geschiedenis van Taaldrukken
Om de visie op de werkwijze van taalvorming levend te houden heb ik die in een aantal artikelen en knipsels gedocumenteerd.
De geschiedenis van Literaire Vorming en Taalvorming is te volgen.
De aanpak van Taaldrukken dreigt een verdwijnende activiteit te worden, vandaar dat ik alle praktische informatie verzamel.
Belangstellenden kunnen de technieken en toepassingen hier raadplegen en, naar ik hoop, in het onderwijs gebruiken.

Mijn speciale deskundigheid is:
Het ontwikkelen van projecten zoals Taalvorming in een museum.
Ik vind het zinvol als kinderen bij een museum bezoek ook hun taalvaardigheid ontwikkelen.

Samen met kinderen plekken binnen stappen
Daar waar de verwondering van kinderen even groot is als de mijne en waar hun deskundigheid niet ondergeschikt is aan die van mij.

Waar houd ik mij mee bezig?
Met het ontwikkelen van werkvormen die te maken hebben met vertellen, schrijven en drukken
Werkvormen die beginnen met beeldende technieken.
Onderzoek van de verhouding tussen taal en beeld.
Bestuderen van Whole Language en de relatie daarbij met Taalvorming.

Henk van Faassen