startpagina

trefwoorden


literatuur

gerelateerde artikelen:

Beeldend vermogen

Beeldende elementen

Teken en betekenis

Ontheemheid van letter

Definitie van beeld

Taal bestaat niet
zonder beeld


Taal als taal

Taal als visuele kunst

Er is een noodzaak onze taal als gereedschap te erkennen
Oppervlakkig gezien zou je kunnen zeggen dat die erkenning er wel is.
Bij nadere beschouwing blijkt dat taal voor veel mensen een verschijnsel is waarvan ze zich weliswaar dagelijks bedienen maar dat tegelijkertijd een enorme belemmering kan betekenen.

Wie is zijn taal werkelijk machtig?
Veel mensen houden in een vergadering liever hun mond of laten ze zich platpraten door beter van de tongriem gesneden soortgenoten.
Anderen voelen zich niet bij machte iets aan het papier toe te vertrouwen ondanks het feit dat ze wel kunnen schrijven.

Communicatiemiddelen
We leven in een maatschappij waar alle mogelijke communicatiemiddelen, technisch gezien, tot grote hoogte ontwikkeld zijn.
Of is het zo dat die technische ontwikkeling van de media geen gelijke tred heeft gehouden met de inhoud?
De persoonlijke belangen van een individu zijn niet gebaat met een hoog ontwikkeld medium. Die belangen liggen bij de dynamiek van de gemeenschap die de materiële middelen blijft innoveren.
De immateriële inhouden houden er geen gelijke tred mee.
Een technische ontwikkeling voltrekt zich geheel op zichzelf gericht.
De uitvinding van een nieuw materiaal lokt een nieuw apparaat uit nog voor het nut en noodzakelijkheid ervan vastgesteld is.
Vaker nog dicteert de economische golfbeweging een innovatie of houdt die tegen.

Henk van Faassen