startpagina

register
trefwoorden


index
literatuur

bekijk
foto's, werk


index
drukwerkvormen

gerelateerde artikelen:

Eerst is er een beeld

Wat is taal?

Auditief - Visueel

Wie vertrouwen we taal toe?

Visuele kunst

Teken en betekenis

Ontheemheid van letter

Definitie van beeld

Taal bestaat niet
zonder beeld

Verandering van het
letterteken

 


Taaltekens
Zichtbare taal en leesbare taal

Ik ben in staat tekens te vervaardigen die de begrippen voorstellen die ik nodig heb om met anderen te communiceren.
Maar er is verschil tussen de taaltekens en beeldtekens.


Taaltekens

Er zijn er voorwaarden die de communicatie bevorderen of verstoren.
De taaltekens, meestal de letters van het alfabet, moeten in een vorm vervaardigd zijn die voor alle gebruikers ervan gelden.
Jonge kinderen en analfabeten moeten eerst het alfabet leren.

Beeldtekens
Bij beeldtekens ligt het ingewikkelder.
Over beelden zijn geen afspraken te maken.
De perceptie van een beeld verschilt per individu en dat moet ook zo blijven.

Taal en beeld wordt gebruikt in het dagelijks maatschappelijk verkeer
Kunstenaars kennen een taal- en beeldgebruik dat afwijkt.
Om een kunstenaar te begrijpen moet ik soms moeite doen.
Ik moet mij er mee verzoenen dat ik sommige kunstenaars nooit zal begrijpen, laat staan waarderen.

Dichters
Ze hebben een eigen opvatting van woordtoepassingen en opbouw van hun gedichten. Die zijn slechts te begrijpen en te waarderen voor lezers die toegang hebben 'denkbeelden' die de dichter gebruikt. Maar die zijn per definitie niet algemeen geldend.
Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat kunstenaars geen deel uitmaken van het algemeen maatschappelijk verkeer, hun plaats en functie is echter een bijzondere.
Een beeldend kunstenaar is wat dat betreft in een onvoordeliger positie dan een schrijvend kunstenaar.

Beeldend kunstenaars
Waar de dichter zich in de meeste gevallen nog van een bruikbaar alfabet bedient, gebruikt de beeldend kunstenaar bij zijn beeldopbouw een taal die aan de ene kant universeel is, internationaal op dezelfde wijze opgenomen wordt, maar aan de andere kant uit elementen bestaat die niet zo gemakkelijk thuis te brengen zijn.
Dat een schilderij uit kleuren opgebouwd is en dat er een bepaalde penseelstreek gebruikt is, is nog wel te volgen. Wat er in het schilderij gebeurt waardoor ik geroerd word is minder simpel te verklaren.

Om het nog ingewikkelder te maken:
Er zijn dichters die niet tevreden zijn met hun eigen alfabet. Ze gaan visuele poëzie vervaardigen.
En er zijn beeldende kunstenaars die de letters van het alfabet niet gebruiken om woorden onder hun schilderij te schrijven, maar die letters als vervanging van bijvoorbeeld de penseelstreek, los van hun talige betekenis, toepassen.

Henk van Faassen

bekijk ook: kunstenaars en onleesbaar schrift