gerelateerde artikelen:

Beeldend vermogen en creativiteit

Vormen veranderen

Visuele poëzie

 

 

 


 


Taal & Beeld

Er is zichtbare taal en leesbare taal
De teksten op deze pagina's gaan over de wisselwerking en afhankelijkheid tussen afbeeldingen en taal.

Er zijn taaltekens en beeldtekens
Bij taaltekens zijn er voorwaarden die communicatie bevorderen of verstoren.
De taaltekens moeten in een vorm gemaakt zijn die bij onze taal hoort en waarover afspraken gelden.

Over beeldtekens zijn vrijwel geen afspraken te maken.
 

gerelateerde artikelen:Jonge kinderen en analfabeten gebruiken taal


Maar ze moeten eerst de gelegenheid krijgen het alfabet en de woorden, die met behulp van het alfabet gemaakt worden, te leren.
Met beeldtekens is het ingewikkelder. In principe valt er over beelden geen afspraken te maken. De waarneming van een beeld verschilt per individu en dat moet ook zo blijven. Het betekent natuurlijk niet dat er geen afspraken in omloop zijn
. > lees verderHet beeldend vermogen en de creativiteit van kinderen


De mogelijkheden die kinderen van nature hebben om, eerder nog dan met taal, verslag te doen van de dingen die in hun wereld te zien zijn. We mogen dat niet verwarren met de handigheid die ze gebruiken om een leuke tekening voor je te maken.
> lees verder
Iconografische communicatie van peuters


Meer dan met geschreven en gesproken woorden
bedienen peuters zich van een iconografische communicatie. > lees verder
Beeldende elementen


Er zijn lettertekens die als beeldende elementen van een nieuwe taligheid optreden,
zoals in de concrete- of visuele poëzie.
De relatie tussen het teken en zijn betekenis is verbroken.
> lees verder
Eerst is er een beeld en dan pas komt taal


Er is taal als je vertelt, luistert, schrijft en leest.
Er is iets dat er wel mee te maken heeft maar er niet veel op lijkt. > lees verderWat is taal?


Taal is gereedschap. Iedereen gaat er dagelijks mee om maar een definitie ervan is niet gemakkelijk te geven. > lees verderWie vertrouwen we taal toe?


Professionele taalmensen, zoals reclamemakers en copywriters zijn die te vertrouwen?
Waarom wordt voor 'tekstschrijver' meestal een engels woord gebruikt? >lees verder
Visuele kunst


We leven in een maatschappij waar communicatiemiddelen bijzonder belangrijk zijn.
Is de technische ontwikkeling van de media wel gelijk met de inhoud ontwikkeld?
> lees verder
Tussen teken en betekenis


Een teken maakt als letterteken deel uit van meerdere betekenissen, de mogelijkheden van het teken als onderdeel van een reeks zijn het woord, de zin, de context.
Een letterteken heeft, los van zijn functie binnen een woord, geen betekenis.>lees verder
Letter en woord in de Visuele Poëzie


Voor veel taalgebruikers is zelfs de eerste afspraak over lettertekens en betekenissen van woorden een moeilijk te nemen barrière.
Maar ook voor de geletterde gebruiker is er een probleem als teken en betekenis hun algemene herkenbaarheid verliezen. > lees verder
Definitie van een beeld


Een afbeelding van de werkelijkheid. Meestal een stukje daarvan.
De werkelijkheid is door de maker van het beeld gemanipuleerd. > lees verder
Taal bestaat niet zonder beeld


Beelden roepen taal op.
De vertaling van taal naar beeld lijkt vanzelfsprekend maar de manier waarop is ingewikkeld.
> lees verder
Jargon


Taalgebruik van bepaalde groepen.
Meestal zijn dat beroepsgroepen maar het kunnen ook andersoortige groepen zijn. Ieder die een bepaald beroep uitoefent kent termen en uitdrukkingen die voor buitenstaanders onbegrijpelijk zijn. > lees verder