startpagina

register
trefwoorden


index
literatuur


werkvormen
lessen


bekijk
foto's, werk


gerelateerde artikelen:

beeldend vermogen
en creativiteit

vormen veranderen

visuele poëzie

 

 


Wat is taalvorming?


Taalvorming is de ontwikkeling van talige expressieve en creatieve vermogens van iedereen
Ontwikkeling van plezier, smaak en esthetisch gevoel in het vormgeven en genieten van talige cultuuruitingen.

Taalvorming is ontwikkeld door consulenten kunstzinnige vorming met een bijzondere belangstelling voor het samengaan van de twee disciplines literaire vorming en beeldende vorming.

Dat resulteerde in een 'laboratorium' dat de Taaldrukwerkplaats genoemd is.

Wat er aan vooraf ging

1935 Oprichting Werkgemeenschap voor Vernieuwing van Opvoeding en onderwijs 
Opvoeding betekent bevordering van de grootst mogelijke ontwikkeling van de aanleg van ieder individu persoonlijk en als lid van de gemeenschap.

1950 Kunstenaars en maatschappelijk betrokkenen richten de De Werkschuit op. 
Er was sprake van een ideologische coalitie van avant-gardistische beeldende kunstenaars en van hervormingsgezinde pedagogen.


1955 Taalvorming is begonnen op de Werkschuit waar de visie van de onderwijsvernieuwer Celestin Freinet gevolgd werd. Dat leidde tot de inrichting van de Drukpers op school
Vernieuwing van Moedertaalonderwijs, zonder saaie taallesjes.
Het kind schrijft als het iets te zeggen heeft en geeft die tekst op eigen manier vorm.Individueel

1961 Voortgezet en Kunstzinnig Onderwijs. Hans Snoek, van Scapinoballet en Scapino dansschool, richt de IVKO op voor kinderen die een kunstopleiding in het vooruitzicht hebben, maar die op een gewone middelbare school te weinig daarop voorbereid worden. Medewerkers van de Werkschuit worden voor o.a.  Beeldende expressie, Ruimtelijke expressie, Tekenen,Keramiek, en Druktechnieken op de school gedetacheerd
waar het vak Taalvisualisatie geïntroduceerd werd.

1974 Democratisering Drukpers en Potlood. De tijdgeest benoemt alle activiteiten vanuit een democratiseringsgedachte. Taaldrukken valt onder democratisering van drukpers, Taalvorming onder democratisering van het potlood. Er zijn teveel situaties waarin mensen niet kunnen zeggen schrijven en drukken over hetgeen hen bezig houdt.

1976
Vanuit het IVKO werd een Taal- en een Drukwerkplaats opgericht, in eerste instantie als een buurtvoorziening in de Staatsliedenbuurt van Amsterdam. Onder de naam Taaldrukwerkplaats maakte die jarenlang deel uit van de Werkschuit en de daarop volgende instellingen voor kunstzinnige vorming. In een groot aantal plaatsen werd dit initiatief opgevolgd en er werd een Creatief Pedagogische Bijscholing voor gegeven.

1999 Stichting Taalvorming en Taaldrukken. Het is de bedoeling om de werkwijze bekend te maken nationaal en internationaal. Er zal samengewerkt worden met instellingen voor onderwijs en vorming. Opleiden en ondersteunen van docenten en consulenten staat ook op het programma. Er komen publicaties en artikelen.
Literaire vorming werd Taalvorming.
Formeel vielen de activiteiten onder de literaire disciplines van Kunstzinnige vorming.
Omdat Literair een elitaire klank heeft werd het begrip Taalvorming
geïntroduceerd.


index geschiedenis van de werkschuit  en van taalvorming