startpagina


contact

 

Deze website verschijnt als een
publiek digitaal plakboek
zonder enig commercieel oogmerk.

De vorm van een digitaal plakboek houdt in dat de teksten en afbeeldingen uit verschillende bronnen overgenomen worden.
De kleinschalige manier waarop ik deze site samenstel maakt het in sommige gevallen moeilijk achter de rechten van derden te komen. Eveneens is het in bepaalde gevallen moeilijk een behoorlijke bronvermelding samen te stellen.
Ik vraag daar bij voorbaat excuus voor.

Ik hou mij graag aanbevolen voor informatie die een en ander kan aanvullen of corrigeren

Mijn belangstelling gaat uit naar mogelijkheden die er zijn om met woorden en beelden te communiceren.

Het uitwisselen van teksten gebeurt uit ideëele overwegingen.

Gebruik van informatie verkregen doormiddel van deze website is voor risico van de gebruiker.

Ik probeer juiste informatie op te nemen maar daarentegen kan ik niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
Ik kan derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site.

De website bevat de mogelijkheid om documenten via Email op te vragen.
Ik kan geen enkele garantie geven, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, voor de functionaliteit of bruikbaarheid van deze documenten.

Ik heb verwijzingen naar andere sites en bronnen geplaatst. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd.
Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Voor signalering van teksten en/of beelden die inbreuk maken op rechten van derden
kunt u mailen naar: archief taalvorming en taaldrukken
in voorkomende gevallen zal ik de betreffende onderdelen zo snel mogelijk van mijn site verwijderen.

naar boven