LEZEN:
[+] veel gelezen

Technisch of begrijpend lezen?
[+]

Lezen met je eigen woordenschat

Bezorgde moeders en lezende kinderen
[+]

Lezen voor je plezier
[+]

Lezen begint bij kijken
[+]

Is lezen belangrijker dan spelen?
[+]

Woordenschatontwikkeling
[+]

SCHRIJVEN:


Vertellen schrijven en voorlezen [+]

Hoe onderwijs je schrijfonderwijs
[+]

Geletterdheid

Stapsgewijze opbouw [+]

Met de eerste letters een eigen woord

Hoe Charlotte schrijven leerde

Stellen, werken met een schrijfplan

Ideeën voor schrijven vrije teksten

Schrijven kan iedereen
[+]

Kinderen en letteren


ACHTERGRONDEN:

Voorschools, opschools, naschools? [+]

Hebben kinderen wat te vertellen


Hardop denken en vragen stellen


Kunnen kinderen van geluk spreken?


Verhalentafel


Denken en terugdenken


Associaties


Familieverhalen


Geïmproviseerde verhalen

Achtergronden
van taalonderwijs


Kindertaal

Hoe onderwijs je schrijfonderwijs [+]

Schrijven is een soort handenarbeid

Persoonlijk handschrift


Taalvermogen en taalvaardigheid


Jong beginnen met complexe taal [+]


Tekstverwerken in een schriftje


Woordenschatontwikkeling,

Bijvoeglijke naamwoordenschat


GEDICHTEN SCHRIJVEN:


Het geheim van de dichter [+]

Gedichten in Sranantongo

Nut van gedichten?


Beoordeling van poëzie van kinderen [+]

Elfen schrijven
[+]

Elfjes fladderen onbegrepen rond

Wat is er over Elfen geschreven?


Pantun schrijven [+]

Rondelen schrijven
[+]

Liefdesgedichten schrijven
[+]

Een stapel gedichtenbundels

Literaire school onder de plataan


Visuele Poëzie


Poëzie en Taalvorming


30 jaar gedichten schrijven met kinderen

Visuele poëzie in het onderwijs [+]

TAALONDERWIJS:

Zingevende kwaliteit taalonderwijs

Taalonderwijs en Taaldidactiek [+]

Talige educatie en Reggio Emilia

Nut van taalmethode

Taalvorming is W hole Language

Verandering of aanpassing van taalaanpak


Onzinwoorden van kinderen

Literaire school onder de plataan

Is straattaal besmettelijk?

Zinvolle vragen stellen


Taalvorming en de taalmethodeWhole Language

Whole Language[+]

Whole Language complete tekst

Ontluikende geletterdheid [+]

Wat zouden we doen zonder taal
[+]

Begrippen Whole Language en Taalvorming


naar boven


 TAALVORMING
:
[+] veel gelezen


Taalvorming is geen taalmethode [+]

Vaardigheden bij Taalvorming
[+]

Taalronde [+]

Rendement van Taalvorming

Taalvorming en Taalontwikkeling [+]


Talige educatie en Reggio Emilia
[+]


Incidentele taalvorming bij peuters

Taalvorming en zintuigen

Taaltekenen, een werkwijze

Ontwikkelingsgericht werken met kleuters


Taalvorming en de drukpers op school


Citaten taal en taalvorming


Het rendement van taalvorming

Overdraagbaarheid van taalvorming


Taalvorming en kinderboeken

Taalvorming en beeldende vorming
[+]

Taalvorming en zintuigen


Taalvorming en etniciteit [+]

Taalvorming en sociale vernieuwing

Taalvorming en kunsteducatie

Hoe Taalvorming begint

Begrippen Taalvorming

TAALACHTERSTAND:

Iconografische communicatie peuters

Een fatsoenlijke naam voor analfabeten

Nieuwe kansen bij taalachterstand
[+]

Wat is dat nu, taalachterstand?
[+]


Taalachterstanders en het Taalverhaal

Beeldspraak en dyslexie


Meertaligheid [+]

Sociale vernieuwing


Taaloffensief in de Nederlandse Delta


Beheersing van een taalopstand
[+]ONDERWIJSVERNIEUWING


Druckwerkstatt

Basisontwikkeling (OGO)

Nieuwe leren en Kunsteducatie

Eigen kracht van het nieuwe leren [+]

Kinderen ontwikkelen zichzelf
[+]

Goed pedagogisch klimaat

Ervaringsgericht onderwijs (EGO) [+]

Perspectief van de ander (EGO)

Freinetschool [+]

Celestin Freinet

STROMINGEN:

Democratisering drukpers [+]

Freinetonderwijs

Ontwikkelend onderwijs
[+]

Ontwikkeling van kinderen

Reggio Emilia werkwijze
[+]

Fotodocumentatie

Straattaal

Taalvorming en Whole Language

Nieuwe kansen bij taalachterstand
[+]

Taalvisualisatie

Taalvorming is geen methode
[+]

Taal als visuele kunst

Taalontwikkeling, -onderwijs, -didactiek [+]

Voorschoolse educatie

Vygotsky in de praktijk


Whole Language
[+]

Waarden en normen in Kinderboeken

Waar Poeh vandaan kwam

Waarom gedichten schrijven?
[+]

Zinloosheid van toetsen en testenAchtergronden
van geletterdheid


Reggio Emilia en de Werkschuit [+]

Zone van naaste ontwikkeling, Vygotsky

Spel en taalontwikkeling

Ontluikende geletterdheid

Beginnende geletterdheid [+]Bekijken, foto's, werkstukken

Aandacht voor woorden

Kleuters in een museum

In het kinderboeken museum

Het levendedieren museum

Joods Historisch Museum

Museumkaartspel

Zo begint geletterdheid

Vormstempels in de sneeuw

Op zoek naar het licht

Verschillende technieken

Kinderen en fietsen

naar boven

 

 LESONTWERPEN:
[+] veel gelezen


Werkvormen lezen, schrijven, vertellen
[+]

Werkvormen voor drukken [+]

Werkvormen eerst beelden dan taal [+]

Werkvormen gedichten schrijven
[+]

Werkvormen Taal- en Natuuronderwijs
[+]

Werkvormen LeeftijdMuseum
[+]

TAALDRUKKEN:


Een werkvorm is meer dan techniek [+]

Taaldrukken basis voor schrijfdidactiek
[+]

Is taaldrukken overdraagbaar?


Drukpers op school

Ondergang drukpers op school

TAAL EN BEELD:

Beeldend vermogen [+]

Beeldende elementen

Eerst is er een beeld [+]

Taaldrukken als toegevoegde waarde

Wat is taal?

Auditief - Visueel

Wie vertrouwen we taal toe?

Taal als visuele kunst

Teken en betekenis

Ontheemheid van de letter

Definitie van beeld

Taal bestaat niet zonder beeld [+]

Jargon

Verandering van het letterteken [+]


Fotodocumentatie talige activiteiten [+]

BEELDENDE VORMING

Beeldend werken met taal

Eerst beeld en dan taal
[+]

Letter en woord


Beginnen met een voorwerp
[+]

Doorgeeftekening
[+]

Beeldend vermogen van kinderen

Beeldende elementen

Relatie tussen taal en beeld

KUNST

Taalvorming en cultuur
[+]


Cultuur van kinderen [+]

Muziek Taal Betekenis [+]

Kunsteducatie

Achtergronden
v
an kunst en kunstzinnigheid:

Iconografische communicatie van peuters[+]


Kunst Cultuur en Democratie

MailArt van kinderen


Literaire school [+]

Klankpartituren van kleuters


Vormen en veranderingen

MUSEUMLESSEN:

Taalvorming in een museum [+]

Museumlessen op de Basisschool
[+]

Lesbrief museumlessen

Bert Schierbeek / CoBrA

Wat doen kleuters in een museum? [+]

Het levende dieren museum
[+]

Sociale vaardigheid

Normen en waarden in kinderboeken
[+]

Dertien Sociale DeugdenVerstandelijke beperking

Schrijven met een beperking
[+]


Kritische bespreking
[+] veel gelezen

Peuterbommen en Spraakmaken

Taalachterstanders en het Taalverhaal

Beeldspraak en dyslexie

Misverstand in een Monsterkoffertje


naar boven