startpagina

register
trefwoorden


index
literatuur


bekijk
foto's, werk


Gezonde nieuwsgierigheid is de basis van taaldrukken

Taalvorming en zintuigen

mijn letters stappen
door je oog naar binnen
en worden zinnen -
toch blijven ze gevangen
hier
op dit begrensde papier


Theo Vesseur (1921 - 1991)

Nieuwsgierigheid van de kinderen naar hun leefomgeving is het uitgangspunt voor veel literaire activiteiten.
Een goed gebruik van alle zintuigen, is een voorwaarde voor iedere taalactiviteit.

Het onderscheid dat gemaakt wordt tussen kennis en ervaring valt op.
De eigen waarneming van de kinderen en wat ze daarover vertellen en schrijven is vaak waardevoller dan de kennis die opgedaan wordt uit de leer- en leesboeken.
Het gaat tevens om de wisselwerking tussen de gedichten die geschreven zijn door volwassen schrijvers en het plezier dat kinderen beleven aan het schrijven in dichterlijke vormen.

Ook de beeldende activiteiten hebben daarbij een talige betekenis.
Van belang is het dat wat de kinderen schrijven en tekenen een zinvolle communicatieve uitwerking heeft Stap voor stap naar kwaliteit.
Zo maar iets opschrijven over een onderwerp dat de juf of de meester opgeeft, als een opstel of een werkstuk, kan eigenlijk niet. Ik zorg ervoor dat de kinderen zich niet in fantasieën verliezen.
Er moet een relatie blijven bestaan tussen wat ze zelf ervaren hebben en wat ze in een gedicht schrijven.

De kwaliteit van de observatie verbetert door de noodzaak er in een bijzondere vorm over te schrijven.
De kwaliteit van het schrijven is hoger als je op een goede manier gebruik maakt van al je zintuigen.

Henk van Faassen

meer omschrijvingen en begrippen