startpagina

register
trefwoorden


index
literatuur


taalwerkvormen


bekijk
foto's, werk
 

groepsproces
Het rendement van taalvorming

Eetbaar of niet
Bloemkool
Ik vind bloemkool erg vies
en ik weet nooit of het bloemkool
of broccoli heet.
Ik had vroeger een konijn
dat bloemkool heerlijk vond.
Gaia

Nieuwsgierigheid naar de wereld om je heen

Het is geen bijzonderheid dat kinderen eigen teksten schrijven zoals opstellen en dergelijke.
Bijzonder is dat teksten van kinderen systematisch gebruikt worden voor lees- en spellingsoefeningen.
Dat stelt andere en hogere eisen aan de oorspronkelijkheid van die teksten. Niet iedere tekst die een kind schrijft biedt voor de eigen groep en andere, hogere, groepen de mogelijkheden van verwerking die technisch taalonderwijs stelt.

De belangrijkste kwaliteit van zo'n tekst is de herkenbaarheid van de beschreven situatie of ervaring voor andere kinderen

Als ik het heb over taalontwikkeling gaat het over het ontwikkelen van gevoel bij kinderen voor hun eigen taalwereld waarin ze kinderen en volwassenen ontmoeten.
De beschreven personen kennen ze, de voorwerpen waarover het gaat hanteren ze allemaal zelf, ze wonen in eenzelfde soort buurt.
Die herkenbaarheid levert een nieuwsgierigheid op naar elkaar.
Die nieuwsgierigheid is vervolgens weer een effectieve basis voor de belangstelling die kinderen voor de technische taalaspecten ontwikkelen.

Taalonderwijs moet in die volgorde ingericht zijn en niet andersom waarbij afgezonderde technische taalaspecten geoefend worden die los staan van wat taal moet zijn: een middel tot expressie en communicatie.
Merkbaar zijn de individuele denkprocessen die in de vertelkring plaatsvinden.

Er is sprake van een socialer groepsproces


Doordat de thema's dicht bij hun leef- en ervaringswereld liggen dragen die bij tot verduidelijking van hun plek in de wereld.
Bovenal mag het plezier waarmee de groep de taalactiviteiten beleeft als duidelijke meeropbrengst gezien worden.
Dat is de opbrengst voor de leerlingen.
Maar ook voor de leerkrachten is er meer te beleven. Ze krijgen de gelegenheid een andere relatie dan die van de zakelijke begeleider van een methode met de leerlingen op te bouwen. Meer naast elkaar dan tegenover elkaar.
Leerkrachten halen vaak opgelucht adem als de druk van een methodische leerlijn vervangen wordt door een menselijk proces waarin geen papieren doelen de dienst uitmaken.

[Henk van Faassen, > De wereld van het jonge kind jrg.24-10, juni 1997]

meer omschrijvingen en begrippen