startpagina

register
trefwoorden


index
literatuur


taalwerkvormen

bekijk
foto's, werk


lees ook:

Taalmethode

Schrijfonderwijs

 

Een werkwijze
Overdraagbaarheid van taalvorming


Intuïtie, onafhankelijkheid en lenigheid

Het is moeilijk de werkwijze van taaldrukken, die zo veel aanpakken kent als er taaldrukkers zijn, over te dragen.
Leerkrachten zijn op zoek naar duidelijk geformuleerde reeksen handelingen.
Het al dan niet overdraagbare moet liggen in het gebied van een intuïtieve benadering en de onafhankelijkheid ten opzichte van de werkvormen en technieken die ik hanteer.
Ondanks mijn gedegen voorbereidingen, de keuze van een thema, het zoeken van een inleidend verhaal of gedicht en de keuze van de daarbij passende werkvormen, overkomt het mij, bijna iedere keer als ik een klas binnenkom, dat ik op een intuïtieve manier inga op wat de groep en mij op datzelfde moment overkomt, en dat ik daarvoor mijn oorspronkelijke plan aanpas.
Een geruststellende gedachte is dat er op wonderbaarlijke wijze altijd een verband is tussen het onverwachte en het voorbereidde. Of dat ik over voldoende ervaring en lenigheid beschik om een en ander te laten samenvloeien. Leerkrachten kunnen die lenigheid overnemen.
[ Henk van Faassen: 1995 I IJslolly's in de taalles]

Is de aanpak van taaldrukkers wel overdraagbaar?
Wat is het verschil tussen aanpak en methodiek
Bij taalvorming doe je maar aan één type gesprek: het gaat over de eigen ervaringen van de kinderen.
Dat wil niet zeggen dat andere typen gesprek bijvoorbeeld over normen en waarden of over kennis, niet 'mogen', maar je moet ze als leerkracht wel scherp uit elkaar houden.
[ Mieke, leerkracht Basisschool ]

Een divergente productie
Gesloten, of convergente productie tegenover open of divergente productie. Bij de eerste is maar één oplossing mogelijk op grond van bestaande informatie. Bijvoorbeeld: 'wat is dit?', als je een potlood laat zien, komt als antwoord: 'een potlood'.
Bij een open, divergente productie: 'waar kan ik dit voor gebruiken.?', 'om te schrijven; om lijnen te trekken; om de maat te slaan.' Creativiteit hoort thuis in een divergente productie.
[Vera Asselbergs, Creatief onderwijzen >Taalvorming, een poging tot plaatsbepaling 1986 ]meer omschrijvingen en begrippen