startpagina

register
trefwoorden


index
literatuur


bekijk
foto's, werk


lees ook:

taalopstand 

zakelijk schrijven is noodzakelijk schrijven
Natuurlijk schrijven
"Och, het is verschrikkelijk om te herdenken, met welk een ballast van geleerdheid,
onvruchtbaar voor alle ontwikkeling, onvruchtbaar voor het leven,
ja erger dan onvruchtbaar,
ze ons al bezwaard hebben, toen wy kinderen waren".

[ P.A. de Génestet 1858 ]

De gedachte
Dezelfde studenten die hun schrijfopdrachten zonder betrokkenheid maken, praten in de pauzes geanimeerd over hun kleren, de politiek, hun zorgen en ambities.
Als ze daarover zo geanimeerd met elkaar uitwisselen, waarom zouden ze deze ervaringen dan ook niet opschrijven in de lessen zakelijke communicatie?
Dan wordt het schrift het krachtige middel in de handen van echte mensen.
Dan leren studenten om goed te verwoorden wat ze te melden hebben.
Dan wordt Zakelijk Schrijven Natuurlijk Schrijven.

Met deze gedachte in haar hoofd schreef Marleen Claessens het boek 'De Springprocessie', levendige lessen in zakelijk schrijven. *)

Het boek gaat uit van het idee dat een les een communicatieve situatie is.
Je schrijft omdat je iets te zeggen hebt.
In het boek staan oefeningen en is een benadering van zakelijk schrijven geformuleerd die 'Natuurlijk Schrijven' genoemd wordt.
Die benadering en inspiratie komt vooral komt van Taaldrukken, Freinet en Freire.

Het boek is geschreven voor docenten Zakelijke Communicatie in vo, mbo, hbo en wo, in company, on the job etc. etc. Er staan geen, zoals meestal in dit soort cursusboeken, losjes geformuleerde schrijfadviezen in. Het is een oefening, samen met studenten en cursisten om precies onder woorden te brengen wat je bedoelt. En op een manier die voor de lezer aanstekelijk werkt.
Wat ieder mens schrijft hoeft niet meer een struikelblok met moeilijke voorschriften te zijn, maar een prachtige hulpmiddel om met elkaar te communiceren op een menselijke manier.


Natuurlijk schrijven heeft zin
Volgens wetenschappelijk onderzoek is het traditionele schrijfonderwijs eerder 'schoolsfunctioneel' en 'productgericht' dan 'communicatief' en 'procesgericht'.
De docent speelt, bij gebrek aan een echte lezer, voor publiek
.
Bij Natuurlijk Schrijven schrijven studenten over dingen die hun allemaal aangaan en oefenen ze in het verwoorden van wat ze precies bedoelen.
Omdat teksten bijvoorbeeld tijdens de les worden voorgelezen, zijn er altijd genoeg lezers die meteen kunnen vertellen of ze begrijpen wat er staat en wat er misschien beter kan.
Tijdens deze uitwisseling in verbeeldingskracht tussen alle cursisten en hun docent komen schrijfadviezen tot stand en kunnen de kenmerken van het gekozen genre besproken worden.
Met elkaar helpen de deelnemers om de grammaticale knopen uit een tekst te halen.

Zijn dit lessen in effectief, creatief, publiekgericht of verleidelijk schrijven?
Het maakt niet uit.
Als de studenten maar voelen dat zakelijk schrijven gewoon
en op een menselijke manier kan.

Iedereen kan leren schrijven
Op veel PABO's leeft de wens dat de studenten effectiever en betekenisvoller les geven in schrijven.
Met reden: een goede schrijfvaardigheid is belangrijk in allerlei onderwijs- en beroepssituaties, ook in het digitale tijdperk.

Hoe leren kinderen in het basisonderwijs teksten schrijven, hoe goed moeten ze daarin worden en hoe kunnen leerkrachten hen daarbij ondersteunen?
Dat zijn de kernvragen waar het om draait.

Suzanne van Norden schreef: " Iedereen kan leren schrijven" **) een handboek met lesopzetten en praktijkvoorbeelden en ideeŽn voor leerkrachten die beter willen worden in het geven van schrijflessen.
De aanpak is gebaseerd op de beproefde werkwijze van de taalronde: kinderen in alle groepen van de basisschool leren teksten schrijven over hun eigen ervaringen. Hiermee wordt een basis gelegd voor zelfvertrouwen op schrijfgebied. Van hieruit kunnen kinderen geleidelijk steeds bewuster leren schrijven voor specifieke doeleinden, en daarbij verschillende tekstgenres onderscheiden.
Leerkrachten kunnen hen daarbij in alle fasen van het schrijfproces uitdagen en ondersteunen: door inhoudelijke gesprekken te voeren over schrijfonderwerpen, door schrijven steeds af te wisselen met praten, door voorbeeldteksten te analyseren en door teksten klassikaal en in tweetallen te laten bespreken.


*) Marleen Claessens, De Springprocessie, levendige lessen in zakelijk schrijven. uitgave: Bohn Stafleu van Loghum Houten (2008) ISBN 978 90 313 5255 5

**) Suzanne van Norden, Iedereen kan leren schrijven. (2018) Schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs. Uitgave: Coutinho Bussum. ISBN: 978 90 469 06101


meer over achtergronden van lezen en schrijven