startpagina

register
trefwoorden


index
literatuur


bekijk
foto's, werk


index
gedichten


lees ook:

De elfen fladderen
onbegrepen rond

Elfen wat zijn dat?

Verzameling Elfen

 

 


Werkvorm korte gedichten schrijven
Wat is er over Elfen geschreven?

rinkelend
de telefoon
een vervelend geluid
mijn moeder praat telkens
tring


Drie 'elfen' uit om te drukken.
Drie verschillende categorieën: Over een dier, over een mens, over iets kunstmatigs.
Iedere keer als er een elf voorgelezen wordt kijken we of die geschikt is en bij welke categorie die past.

Een tekst is een gedicht als hij een bepaalde vorm heeft
Die vorm hoeft niet aan vaststaande eisen te voldoen, zoals een rondeel of een elf bijvoorbeeld.
Het vrije vers is een dichtvorm waarvan de vorm niet van tevoren vastligt, maar ontstaat tijdens het schrijven. De vorm zit dan in hoe de woorden en zinnen klinken en in hoe de zinnen in regels over het papier verdeeld zijn.
Een tekst is een gedicht als hij kernachtig een ervaring, gevoel of impressie weergeeft.
In een gedicht staat geen woord teveel; elk woord doet ertoe.
Tenslotte: in een gedicht leg je niks uit en geef je geen mening. Je laat de lezer in woorden zien wat jij zag, voelen wat jij voelde.

Intuïtie, onafhankelijkheid en lenigheid
Een geruststellende gedachte is dat er op wonderbaarlijke wijze altijd een verband is tussen het onverwachte en het voorbereidde.
Of dat ik over voldoende ervaring en lenigheid beschik om een en ander te laten samenvloeien.
Leerkrachten kunnen die lenigheid overnemen.

Gesprekken met de voorwerpen hebben bijzondere teksten opgeleverd
Een boom die het koud heeft omdat de bladeren afgevallen zijn.
Een auto die op straat staat te slapen.
De voorwerpen zijn de aanleiding voor gesprekken en teksten.
De affectieve ontwikkeling: de stap die kinderen zetten om met levenloze objecten te communiceren, waarbij ze in wezen met zichzelf bezig zijn.
Het is zaak om de affectieve- en cognitieve ontwikkeling uit elkaar te houden.
Ze ontwikkelen zich op een eigen manier.
Het mag niet zo zijn dat de kinderen op een cognitieve manier met hun affectieve ontwikkeling bezig zijn en andersom.
Meestal is het zo dat als ze ingewikkeld moeten nadenken over hun woorden, er ook ingewikkelde zinnen tevoorschijn komen en dat is jammer.
Als ze bij het schrijven een Elf of Haiku meer bezig zijn met tellen van woorden en lettergrepen komen er inhoudsloze gedichten.

Als ik bij het schrijven van een elf op meer woorden kom, waar houd ik dan aan vast?
Aan de vorm 'Elf' of aan de inhoud 'Twaalf'?
Persoonlijk ga ik voortdurend uit van de inhoud en gebruik de vorm voor twee doelen:
A. Om de inhoud na het ontstaan van de tekst in op te bergen.
Ik kies er dan pas na afloop voor en dat is meestal dan een herschrijfopdracht, bijvoorbeeld om de verschillende teksten van de hele groep onder eenzelfde hoedje te plaatsen. Het kan ook zo zijn dat de techniek die ik kies een bepaalde ingreep nodig maakt enzovoort.
B. Om de vorm als inspiratiebron te laten dienen.
Dat is dus waar het gevaarlijk wordt omdat die vorm zo dwingend kan zijn dat de teksten vervolgens niet authentiek meer zijn.
Hetzelfde doet zich voor bij 'rijmdwang' als kinderen maar iets opschrijven omdat het dan wel in de vorm past.

Eigen ervaring
Beleving. Iets wat je hebt meegemaakt, uit de eerste hand gezien, geproefd, geroken, gevoeld hebt. Een werkelijk gebeurde situatie en eigen waarneming van kinderen.

Teksten over geluiden die je zelf gehoord hebt zijn gebruikt om elfen van te maken

 


Miauwend
De poes
Een lief geluid
Het klinkt heel zacht
Miauw

Ronkend
De auto
Ze gaan hard
Ze gaan te hard
Boem

Ruisend
De wind
Het waait binnen
Ik vind het fijn
Zacht

Ronkend
Mijn broertje
Hij snurkt nu
Ik vind het raar
Zuchtend

Druppend
De kraan
Het tikt zacht
Ik vind het fijn
Tikkend

kletterend
de neerslag
het is zacht
niet zo leuk geluid
tikpik

 

 


piepend
de zebravinken
een leuk geluid
ik slaap heel goed
mimimi

miauw
mijn poes
houd je mond
ik kan niet slapen
miauw

scheldend
mijn zus
een lelijk geluid
ze krijgt steeds straf
kutwijf

smakkend
mijn broertje
geluid als blubber
slapen is dan moeilijk
blubrrr

bonkend
mijn familie
het is hard
ik slaap weer niet
boem


Tikkend
De regen
Regen is zacht
Regen is mooi geluid
mooi

Snurken
Lekker snurken
Mijn vader snurkt
Ngr ngr ngr ngr

Ngrngr

rinkelend
de telefoon
een vervelend geluid
mijn moeder praat telkens
tring

schreeuwend
de reiger
alle vogels achterna
vervelend om te horen
kraaaa

snurkend
mijn oma
soort zacht zaagje
slapen is dan moeilijk
snurrrk