startpagina

register
trefwoorden

index
literatuur

taalwerkvormen

gedichten
schrijven

bekijk
foto's, werk


lesontwerp:
werkvormen voor het begeleiden van schrijfprocessen
Varianten

Bewaken van kwaliteit
Alle inspanningen van taalvormers zijn er op gericht kinderen en volwassenen kwalitatieve stappen te laten zetten op hun pad naar een beter taalgevoel.
De werkvormen die ontwikkeld zijn om schrijfprocessen bij mensen op gang te brengen en te begeleiden zijn talrijk en gevarieerd. In een cahier heb ik een verzameling van in de loop der tijd toegepaste werkvormen en lesopzetten van taalvormers en anderen aangelegd.Het is zinvol al het materiaal als inspiratiebron te benutten en het naar eigen inzicht te bewerken

Van gedicht naar gedicht
Hoe komen we van het voorlezen van een professioneel geschreven gedicht naar een door een kind geschreven tekst waaraan achteraf een poëtische waarde toegekend kan worden? Wat is de verhouding tussen een en ander?

Collectie dichtbundels
Er moet zeker een boekenplank met gedichtenbundels beschikbaar zijn, maar het mag niet zo zijn dat de gedichten een beklemmende dwang vormen bij de vrije tekstuitingen.

Ervaringsteksten
Door het aanbieden van een vorm werk je als een soort rattenvanger van Hamelen.
Je verleidt kinderen tot een aantrekkelijke manier van schrijven. Toch blijft het schrijven van ervaringsteksten belangrijker. Als die niet lekker lopen zouden we vormteksten kunnen inzetten. Aan regels gebonden teksten kunnen een blokkade opleveren voor kinderen. Het poëtisch gevoel komt in de knel. In principe zijn de aan regels gebonden teksten er om kinderen vrij te maken van schoolse schrijfvormen. In een gedicht leren de kinderen, mede door de beknoptheid ervan, dat ze iets kunnen vertellen dat op een andere manier nooit lukt. Toch weten kinderen niet hoe een tekst beter, poëtischer kan. Het heeft alles te maken met het creëren van een sfeer waarin veel en vaak met poëtische middelen omgegaan wordt.

(dit is een ingekort deel van de inleiding die verder gaat over hoe je vertellen, schrijven en voorlezen kunt begeleiden. Hoe taaltekeningen en tweetalgesprekken gebruikt worden.)


Inhoud van het cahier:
Inleiding / 3
Van gedicht naar gedicht
Hoe pakken taalvormers het aan?
Inleiding in de poëzie, / 6
Een cursus poëzie schrijven / 7
Gedichten en de werkvormen / 8
Het LeeftijdMuseum
Dingen in de Kring
Nieuwsgierig naar onze Natuur
Gedichten maken in de klas / 15
Over je Kleren
Literatuur Cartotheek Warum nicht? / 21
Ideeën voor vrije teksten / 24
Goede onderwerpen voor taalrondes in de basisschool / 28
Taalkunstjes van Amerikaanse leerkrachten /30
Wat doen poëzielesgevers?../..33
Vier manieren om met een les taalvorming te beginnen / 35
Werken met definities../..39
Met een grote stapel dichtbundels / 40
Dingen en gedichten../ 41
Taal is muziek en geluid is ook taal / 43

Henk van Faassen

.
U kunt het complete cahier (250Kb) opvragen: archief taalvorming

naar boven

terug naar lesontwerpen