startpagina

register
trefwoorden


index
literatuur


bekijk
foto's, werk


lesontwerpen:
Doelen van
museumlessen

het Levende dieren
museum

Werken met
dichtbundels

Werken met
voorwerpen


lesontwerp
Taalvorming in een museum
Museumlessen op de basisschool

Museumlessen en taalvorming sluiten op elkaar aan
Onze kinderen maken kennis met beeldende kunst in musea en zijn tegelijkertijd met de vorming van hun taal bezig.
Dat vraagt een bijzondere aandacht voor beide activiteiten.
Het is niet vanzelfsprekend dat als kinderen op excursie naar een museum geweest zijn, en daarover bijvoorbeeld een verslag schrijven, ze ook aan taalvorming gewerkt hebben.
Iedere activiteit heeft een eigen doelstelling en aanpak en het is goed ons te realiseren dat die verschillende doelen niet zonder meer in één thematisch project gestopt kunnen worden.
Het maken van schilderijen en het beschouwen van kunst zijn verschillende dingen.
Het beschrijven van een schilderij is iets anders dan het weergeven van een ervaring bij het bekijken ervan. Schrijven over wat je beleeft als je schilderijen bekijkt is weer iets anders dan zelf een tekening maken en er een tekst bij schrijven. Lezen wat een dichter met bijzondere woorden opschrijft is iets anders dan het lezen van de ervaringsteksten die de kinderen schrijven. Toch kunnen de kinderen dit allemaal, en in samenhang met elkaar, in dit project doen.

Ik neem een groep 6 mee naar het Cobramuseum in Amstelveen waar een tentoonstelling 'Bert en het beeld' ingericht was. Deze tentoonstelling bood een uitstekende gelegenheid om kinderen met beeldende kunst en letterkunst in aanraking te brengen.

De werkvormen die bij deze tentoonstelling uitgevoerd zijn staan uitvoerig beschreven.
Het spreekt vanzelf dat ze voor iedere andere tentoonstelling aangepast moeten worden.
De doelen zijn echter universeel.

Inmiddels zijn er lessen uitgevoerd met verschillende groepen, waaronder ook kleuters, in het van Goghmuseum waar een thematische tentoonstelling 'het Licht' te zien was, en is een bezoek aan Artis als een museumbezoek beschouwd en als een taalles uitgewerkt.

De wederzijdse inspiratie van een dichter en beeldend kunstenaars
Deze beinvloeding biedt, zowel op het gebied van taalvorming als van beeldende vorming, talloze mogelijkheden voor het onderwijs.
Onze kinderen maken kennis met het gegeven dat verschillende kunstdisciplines niet los van elkaar hoeven te staan. Ze zien dat beeldend kunstenaars inspiratie kunnen vinden in het werk van een dichter of een schrijver en dat deze op zijn beurt geïnspireerd kan raken door hun beeldende kunst. De kinderen kunnen ervaren hoe het is om zelf geïnspireerd te raken door het werk van een ander en woorden om te zetten in beelden of beelden om te zetten in woorden.

Met dit uitgangspunt in mijn hoofd heb ik een drietal lessen ontworpen.

Henk van Faassen

Uitgebreide tekst: archief taalvorming

naar boven

terug naar lesontwerpen