register
trefwoorden


index
literatuur

index
werkvormen
lesontwerpen
praktijkvoorbeelden


bekijken
foto's, werkvormen


index
geschiedenis
van de
werkschuit
en van
taalvorming


index
tussen taal
en beeld


contact

disclaimer
 

deze website
is gearchiveerd door: 

Taalvorming en Taaldrukken

welkom op deze webpagina's
die gaan over de inhoud van een onderwijsvernieuwende werkwijze voor de ontwikkeling van het moedertaalonderwijs en de kunstzinnige vorming.


kies een onderwerp:
> Taalvisualisatie

> Taalvorming

> Taalexpressie

> Taaldrukken

> Taal en Beeld

   In de VS noemt men Taalvorming: Whole Language
De leerkracht is degene die het verschil uitmaakt tussen het feit of sommige kinderen geheel geletterd raken of dat alle kinderen dat worden. (Kenneth Goodman)

Volle taal, is taal waar alles nog in zit
Dat slaat ook op Taalvorming, een begrip dat we gebruiken als we de grenzen van literaire vorming overschrijden en ons in het werkveld van het taalonderwijs begeven. Burocratisch Gericht Onderwijs

Taal en de kunst van het woordjes leren
Kinderen zijn voortdurend bezig met 'wat vindt de meester of de juf er van?'

Ze hebben het veel over regels: "wat mag van de juf wel, wat niet?"
Mei 2017Het verschil tussen leren schrijven en schrijven leren
Het woord schrijven heeft twee betekenissen. 

Schrijven is een bezigheid met pen of potlood letters op een vel papier te zichtbaar te maken. 
In het onderwijs is de opvatting dat kinderen die manier van produceren van lettertekens eerst stap voor stap moeten leren beheersen.
December 2016  Associëren met tweede-taal leerders
Aanleiding voor een bijzondere werkvorm
Met de komst van veel leerlingen uit AZC's in de Nederlandse Basis- en Middelbare scholen is het zinvol te kijken naar het huidige NT2 aanbod dat mogelijk niet zonder meer bruikbaar is voor de situatie van de dag.
28 01 2016Bed, Bad en Boterham

In die nieuwe, vreemde, maatschappij
kom je altijd aan een minimale maaltijd en een plek om te slapen.
Er worden gratis cursussen gegeven.
17 05 2015Onderwijs in tredmolentjes
Als we taalprogramma's in methodes onderbrengen

beperken we de werkelijke wereld van de kinderen en schakelen we daarmee hun begrip voor wat zich daar afspeelt uit.
30 11 2014Flexwerkertjes

Kinderen pikken overal kennis op,
ook al wordt dat niet als een 'kant-en-klaar maaltijd' in de gebouwde omgeving van een schoollokaal aangeboden.
Bijvoorbeeld: ik zit op een bank op de binnenplaats en lees een bericht van de woningcorporatie dat ik net uit de brievenbus gehaald heb.
De buurkinderen van het kinderdagverblijf komen op mij af en vragen of ik wil 'voorlezen'.
5 10 2014Prinses Laurentien wil Lingo redden.
Er heerst onrust in het land van de vijf letters.
Het woord Lingo bestaat uit vijf letters, het is een spel op de TV waarbij je de juiste vijf letters moet kennen om ze in de juiste volgorde in hokjes te plaatsen en dan een balletje met een nummer uit de ballenbak mag grabbelen.
[8 4 2014]Taalvorming in de Buitenschoolse Opvang
De scholen hebben een inspanningsverplichting om kinderen van 4-12 jaar van half acht 's ochtends tot half zeven 's avonds 'op te vangen' Ik heb wel eens aan de kinderen gevraagd of ze wel eens uit het raam van de school gegooid werden en wie dan buiten stond om ze op te vangen.
[23 5 2014]Taalmethodes uit de Supermarkt
In de vernieuwingsjaren van het onderwijs waren de methodes voornamelijk cursorisch ingesteld met veel aandacht voor spelling. Toch drong het besef van de individuele ontwikkeling van kinderen wel door en is er meer aandacht voor bijvoorbeeld vakkenintegratie en stellen gekomen.
Laten we eens de schappen langs lopen en kijken wat de titels van de taalpakketten ons aanprijzen.
[23 1 2014]De vleesetende plant

Sep wil graag 'tekenles' van Henk hebben. De moeder van Sep vraagt of dat kan op maandag na schooltijd.Henk denkt dat het leuk is als er een paar vriendjes van Sep meedoen.

[9 8 2013]De ondraaglijke treurnis van onze vooruitgang
Als dominee op de kansel al een iPad in plaats van de bijbel voor zijn neus heeft zal het niet lang meer duren of de plaatselijke school met de bijbel wordt een iPad basisschool genaamd Steve Jobsschool.

[30 3 2012]Kinderen zijn geen verschijnsel

Terwijl kinderen in een ver warm land hun voeten bij elkaar steken worden onze kinderen systematisch beroofd van hun eigen bewustzijn. Ze duiken zo vaak als ze kunnen in de virtuele wereld van computerspelletjes die games genoemd worden.
[29 1 2013]Jan Ligthart over Sinterklaas
Een aangekleed symbool behoeft zich niet bekommerd te maken over zijn oogenschijnlijk gemis aan echt leven. Het leven zit in de kinderen. Een kind is haast enkel fantasie en gevoel. Laten we met dit licht ontbrandbare goedje voorzichtig zijn.
[19 11 2011]

Begrijp wat er boven je hoofd hangt
Iedereen klaagt steen en been over de begrijpelijkheid van officiële documenten, beweringen van banken die hypotheken verkopen en uitleg van chirurgen die in je been gaan snijden.We zetten het in de Wet.
[12 9 2011]

Leesblinde kinderen op kindblinde scholen
Is dyslexie: nog steeds een onbruikbaar begrip? Het woord dyslexie moet maar eens geschrapt worden. Het is zo langzamerhand wel duidelijk dat er van alles en nog wat onder kan vallen.
[15 3 2013]

Zestig jaar strijd voor creatiever onderwijs
Het is dit jaar zestig jaar geleden dat de Werkschuit begon, een creatief centrum in een boot bij de Magere Brug.
[26 6 2012]

Eerste hulp bij taalachterstand
Er is een lijst opgesteld van 1600 woorden die belangrijk zijn voor vmbo-scholieren.
[22 9 2010]

Leesplankje voor gevorderden

In de week van de alfabetisering is geprobeerd aandacht te krijgen voor anderhalf miljoen 'laaggeletterden'.
[31 9 2010]

Leren en schrijven met houten software
Theo Thijssen stelde vast dat je op school leerde lezen met het leesplankje. Kan digitale software het leren schrijven overnemen?
[9 1 2010]

Schrijven voorschools, opschools, naschools?

De homo erectus kan zijn handen gebruiken. Daarbij leren we te lezen wat we met die hand voortbrengen.

[20 12 2009]

een papegaai heeft drie vingers
De talige communicatie van jonge kinderen binnen een beeldende werkvorm. Fotogafie als een taal om te documenteren.
[4 11 2009]

het LeeftijdMuseum
Werken met voorwerpen, teksten en gedichten die te maken hebben met je eigen leeftijd, de tijd daarvoor en later.
[15 10 2009]

Taal in de Natuur
De mogelijkheden om in de klas met taalonderwijs en natuuronderwijs tegelijkertijd te werken.
[12 10 2009]

Het vogeltje vertelt
Een Kamishibai is ook een woordenschatkastje
[13 9 2009]

Beeldspraak en dyslexie
Hoe zit het met je 'snapvermogen' in je hersens? Kinderen mogen niet hun eigen hersenhelften laten werken.
[6 11 2008]


Reggio Emilia en de kinderen van De Werkschuit
Er is een evenwijdig spoor tussen de pedagogiek van De Werkschuit in Amsterdam en die uit Reggio Emilia in Italië.
[17 11 2007]

Iconografische communicatie van peuters
Meer dan met geschreven en gesproken woorden bedienen peuters zich ervan.
[30 1 2007]


naar boven