register
trefwoorden


index
literatuur

index
werkvormen
lesontwerpen
praktijkvoorbeelden


bekijken
foto's, werkvormen


index
geschiedenis
van de
werkschuit
en van
taalvorming


index
tussen taal
en beeld


contact

disclaimer
 

deze website
is gearchiveerd door: 

Taalvorming en Taaldrukken

welkom op deze webpagina's
die gaan over de inhoud van een onderwijsvernieuwende werkwijze voor de ontwikkeling van het moedertaalonderwijs en de kunstzinnige vorming.


kies een onderwerp:
> Taalvisualisatie

> Taalvorming

> Taalexpressie

> Taaldrukken

> Taal en Beeld

   Fabels met kinderen lezen
Prentenboeken zijn er met verschillende inhoud of sprookjes en fabels.
Meestal moet je die, al voorlezend, aanpassen aan het talige vermogen en de verbeeldingskracht van de kinderen.
Buitenschools Filosoferen

Dit blijkt een prachtig prentenboek te zijn om met kinderen, heel jong en iets ouder, een potje te gaan filosoferen. Lees hoe dat ging in een Buitenschoolse Opvang (BSO) en peuters van een Kinderdagverblijf.(KDV)Verhalen v
ertellen in een Kamishibai
Het is een goed middel om met elkaar naar afbeeldingen te kijken.
Dit minitheatertje werd oorspronkelijk gebruikt door Japanse verhalenvertellers die prenten stuk voor stuk vertoonden
.Het verschil tussen leren schrijven en schrijven leren
Het woord schrijven heeft twee betekenissen. 
Schrijven is een bezigheid om met pen of potlood letters zichtbaar te maken. 
In het onderwijs is de opvatting dat kinderen die manier van produceren van lettertekens eerst stap voor stap moeten leren beheersen.In de VS noemt men Taalvorming: Whole Language
De leerkracht is degene die het verschil uitmaakt tussen het feit of sommige kinderen geheel geletterd raken of dat alle kinderen dat worden. (Kenneth Goodman)

Volle taal, is taal waar alles nog in zit
Dat slaat ook op Taalvorming, een begrip dat we gebruiken als we de grenzen van literaire vorming overschrijden en ons in het werkveld van het taalonderwijs begeven.

 

Werk van kinderen documenteren
De talige communicatie van jonge kinderen binnen een beeldende werkvorm.
Fotogafie gebruiken als een taal om te documenteren en te communiceren met collega's en ouders.

Het LeeftijdMuseum
Werken met voorwerpen, teksten en gedichten die te maken hebben met je eigen leeftijd, de tijd daarvoor en later.Taalonderwijs en natuuronderwijs

Nieuwsgierigheid van kinderen naar wat er in hun leefomgeving gebeurt en de resultaten ervan te integreren in het natuuronderwijs, daar gaat het om.
Associëren met tweede-taal leerders
Met de komst van veel leerlingen uit AZC's in de Nederlandse Basis- en Middelbare scholen is het zinvol te kijken naar het huidige NT2 aanbod dat mogelijk niet zonder meer bruikbaar is voor de situatie van de dag.
28 01 2016Bed, Bad en Boterham

Een nieuwe, vreemde, maatschappij
Je komt altijd aan een minimale maaltijd en een plek om te slapen.
Er worden gratis cursussen gegeven.
17 05 2015Onderwijs in tredmolentjes
Taalprogramma's in methodes onder gebracht
.
We beperken de werkelijke wereld van de kinderen en schakelen we daarmee hun begrip voor wat zich daar afspeelt uit.
30 11 2014Flexwerkertjes

Kinderen pikken overal kennis op.
Ook al wordt dat niet als een 'kant-en-klaar maaltijd' in de gebouwde omgeving van een schoollokaal aangeboden.
5 10 2014Burocratisch Gericht Onderwijs

Taal en de kunst van het woordjes leren.
Kinderen zijn voortdurend bezig met 'wat vindt de meester of de juf er van?'

Ze hebben het veel over regels: "wat mag van de juf wel, wat niet?"

Mei 2017Taalvorming in de Buitenschoolse Opvang
Ik heb aan de kinderen gevraagd of ze wel eens uit het raam van de school gegooid werden en wie dan buiten stond om ze op te vangen.
[23 5 2014]Taalmethodes uit de Supermarkt
In de vernieuwingsjaren van het onderwijs waren de methodes voornamelijk cursorisch ingesteld met veel aandacht voor spelling.
Laten we eens wat de titels van de taalpakketten ons aanprijzen.
[23 1 2014]De vleesetende plant

Kinderen tekenen en schrijven thuis met elkaar..

[9 8 2013]De ondraaglijke treurnis van onze vooruitgang
Wordt de school een iPad basisschool genaamd Steve Jobsschool ?

[30 3 2012]Kinderen zijn geen verschijnsel

Terwijl kinderen in een ver warm land hun voeten bij elkaar steken worden onze kinderen systematisch beroofd van hun eigen bewustzijn.
[29 1 2013]Jan Ligthart over Sinterklaas
Een aangekleed symbool behoeft zich niet bekommerd te maken over zijn oogenschijnlijk gemis aan echt leven. Het leven zit in de kinderen.
[19 11 2011]

Begrijp wat er boven je hoofd hangt
Iedereen klaagt steen en been over de begrijpelijkheid van officiële documenten.
We zetten het in de Wet.
[12 9 2011]

Leesblinde kinderen op kindblinde scholen
Het woord dyslexie moet maar eens geschrapt worden. Het is zo langzamerhand wel duidelijk dat er van alles en nog wat onder kan vallen.
[15 3 2013]

Zestig jaar strijd voor creatiever onderwijs
Het is dit jaar zestig jaar geleden dat de Werkschuit begon, een creatief centrum in een boot bij de Magere Brug.
[26 6 2012]

Eerste hulp bij taalachterstand
Er is een lijst opgesteld van 1600 woorden die belangrijk zijn voor vmbo-scholieren.
[22 9 2010]

Leesplankje voor gevorderden

In de week van de alfabetisering is geprobeerd aandacht te krijgen voor anderhalf miljoen 'laaggeletterden'.
[31 9 2010]

Leren en schrijven met houten software
Theo Thijssen stelde vast dat je op school leerde lezen met het leesplankje.
Kan digitale software het leren schrijven overnemen?

[9 1 2010]

Schrijven voorschools, opschools, naschools?

De homo erectus kan zijn handen gebruiken.
Daarbij leren we te lezen wat we met die hand voortbrengen.

[20 12 2009]

Een papegaai heeft drie vingers
De talige communicatie van jonge kinderen binnen een beeldende werkvorm.
Fotogafie als een taal om te documenteren.
[4 11 2009]

Taal in de Natuur
De mogelijkheden om in de klas met taalonderwijs en natuuronderwijs tegelijkertijd te werken.
[12 10 2009]

Het vogeltje vertelt
Een Kamishibai is ook een woordenschatkastje
[13 9 2009]

Beeldspraak en dyslexie
Hoe zit het met je 'snapvermogen' in je hersens?
Kinderen mogen niet hun eigen hersenhelften laten werken.
[6 11 2008]


Reggio Emilia en de kinderen van De Werkschuit
Er is een evenwijdig spoor tussen de pedagogiek van De Werkschuit in Amsterdam en die uit Reggio Emilia in Italië.
[17 11 2007]

Iconografische communicatie van peuters
Meer dan met geschreven en gesproken woorden bedienen peuters zich ervan.
[30 1 2007]


naar boven